Đang xử lý.....

Thông báo về việc nhận Thư chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Bến Tre 

Tương phản: Tăng tương phản (Tăng tương phản+) Giảm tương phản (Giảm tương phản-)
Thứ Hai, 29/01/2024, 09:39 (GMT+7) 1169
|
Đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo cử đại diện đến Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo nhận Thư chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Bến Tre. Thời gian: từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 30/01/2024.