Đang xử lý.....

Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác trên môi trường mạng với phụ huynh, học sinh và nhà trường 

Tương phản: Tăng tương phản (Tăng tương phản+) Giảm tương phản (Giảm tương phản-)
Thứ Bảy, 20/11/2021, 02:56 (GMT+7) 2529

- Chuyển đổi số là cơ hội vô giá cho Việt Nam, cũng là cơ hội cuối cùng trong một vài thập kỷ tới do những đột phá về công nghệ mới được phổ biến trong các năm gần đây và nhiều chục năm mới có một lần. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ bị tụt lại sau xa hơn nữa so với các quốc gia khác và người đi trước thắng cuộc sẽ được tất cả.

- Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Một cơ quan, tổ chức có thể tiến hành chuyển đổi số ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của mình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số.

- Người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Thiết bị di động thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số.

- Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc dựa trên các công nghệ số. Sự khác biệt giữa ứng dụng CNTT và chuyển đổi số: ứng dụng CNTT là tối ưu hóa quy trình đã có, theo mô hình hoạt động đã có, để cung cấp dịch vụ đã có; còn chuyển đổi số là thay đổi quy trình mới, thay đổi mô hình hoạt động mới, để cung cấp dịch vụ mới hoặc cung cấp dịch vụ đã có theo cách mới.

- Chuyển đổi số nhằm mục tiêu vừa phát triển xã hội số, vừa hình thành các trường học công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra khu vực, toàn cầu. Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục, đào tạo. Chuyển đổi số nhờ dữ liệu số và công nghệ để thấu hiểu người dân hơn, vì vậy, cung cấp dịch vụ số tốt hơn, hoạt động quản lý hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn. Chuyển đổi số cho phép mỗi người dân có thể tiếp cận nhiều hơn các dữ liệu giáo dục.

- Chuyển đổi số bắt đầu từ các công việc hàng ngày, chuyển đổi quy trình hàng ngày thành quy trình điện tử, hoàn thành chuyển đổi các sổ điện tử; dữ liệu các sổ điện tử từng bước được tích hợp dữ liệu dùng chung (bảo đảm dữ liệu chuẩn hóa, chính xác, tốt hơn, đầy đủ hơn; từng thành viên trong hệ thống kiểm tra, cập nhật dữ liệu sẽ tốt hơn chỉ 01 người thực hiện); khắc phục dữ liệu nhiều nhưng không chính xác, chậm cập nhật mới, nhiều lỗi thông tin trong dữ liệu; đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn, chia sẻ và khai thác phục vụ các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường; ứng dụng công nghệ để có giải pháp tích hợp giúp giáo viên, phụ huynh, học sinh chỉ truy cập một trang ứng dụng, dịch vụ duy nhất, đăng nhập 1 lần là có thể sử dụng các ứng dụng, dịch vụ về giáo dục.

- Xây dựng ban hành các quy trình, quy định khi chuyển đổi cách thực hiện từ thủ công sang thực hiện trực tuyến nhằm bảo đảm tính pháp lý khi thực hiện chuyển đổi số;

- Xây dựng các tiêu chí và tổ chức thẩm định các phần mềm về tính phù hợp với yêu cầu sử dụng, quy trình hiện hành và mục tiêu chuyển đổi số của đơn vị, của ngành; chú trọng tính hiện đại: cập nhật công nghệ mới vào phần mềm; đảm bảo việc sử dụng phần mềm phải mang lại hiệu quả thật sự khi triển khai.

Trích: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2021 - 2022

Bình luận