Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh sách tốt nghiệp THPT Hệ GDTX năm 2010


Tìm kiếm: Hiển thị: ( Trang 7 của 27 )
STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhDân tộcHS trườngKỳ thiKhóa thiHội đồng thiNăm tốt nghiệpXếp loại tốt nghiệpHình thức đào tạoSố hiệu văn bằng
121NGUYỄN HOÀNG MINHNam26/01/1990Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972708
122CAO HỮU NGHĨANam26/10/1989Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972709
123NGUYỄN NGÔ XUÂN NHÀNNữ02/06/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972710
124NGUYỄN PHÚC NHÂNNam12/08/1990Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972711
125VÕ HOÀNG NHÂNNam01/01/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972712
126NGUYỄN HOÀNG QUẬNNam23/06/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972713
127TRẦN BẢO QUỐCNam10/04/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972714
128ĐẶNG CÔNG TẠONam12/08/1986Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972715
129NGUYỄN MINH THUẬNNam08/12/1991Tỉnh Tiền GiangKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972716
130PHẠM THỊ THANH THUÝNữ20/10/1989Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972717
131PHAN THỊ BÍCH THỦYNữ05/08/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972718
132NGUYỄN MINH THƯNữ10/04/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972719
133NGUYỄN THỊ TÚ XUÂNNữ24/04/1989Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972720
134NGUYỄN THỊ THÚY ANNữ01/12/1979Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972721
135NGUYỄN THỊ KIM ANHNữ04/01/1986Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010KháVừa làm vừa học00972722
136ĐỖ VĂN BÉNam10/06/1986Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972723
137HỒ ĐỨC CẢNHNam20/05/1984Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010KháVừa làm vừa học00972724
138VÕ THỊ HỒNG DIỄMNữ14/07/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972725
139NGUYỄN MINH ĐẠTNam07/01/1989Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972726
140NGUYỄN HỮU ĐỨCNam08/10/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972727