Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh sách tốt nghiệp THPT Hệ GDTX năm 2010


Tìm kiếm: Hiển thị: ( Trang 8 của 27 )
STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhDân tộcHS trườngKỳ thiKhóa thiHội đồng thiNăm tốt nghiệpXếp loại tốt nghiệpHình thức đào tạoSố hiệu văn bằng
141NGUYỄN MINH ĐỨCNam30/09/1990Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972728
142PHẠM THỊ THÚY HẰNGNữ12/09/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972729
143ĐỖ THỊ THÚY HỒNGNữ29/05/1986Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972730
144NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNGNữ14/12/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972731
145TRƯƠNG MỸ HƯƠNGNữ29/01/1990Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972732
146PHAN HUỲNH KIMNữ02/08/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972733
147BÙI THỊ XUÂN LANNữ17/08/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972734
148NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYÊNNữ13/03/1961Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972735
149BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNGNữ15/12/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972736
150LÊ MINH QUÂNNam05/08/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972737
151NGUYỄN MINH SANGNam25/02/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972738
152CAO HOÀNG DUY THANHNam17/10/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972739
153NGUYỄN CHÍ THÀNHNam09/11/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972740
154TRƯƠNG HOÀNG THÔNGNam20/02/1989Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972741
155NGUYỄN THỊ BÍCH THỦYNữ27/04/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972742
156PHẠM NGUYỄN ÁI THYNữ11/03/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972743
157NGUYỄN HỮU TRỌNGNam28/11/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972744
158VÕ THỊ BÍCH TUYỀNNữ08/12/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972745
159VÕ HÀ DIỄM UYÊNNữ23/12/1990Tỉnh Tiền GiangKinhTTGDTX Châu ThànhTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972746
160LÊ THỊ TRÂM ANHNữ04/07/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Chợ LáchTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972747