Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh sách tốt nghiệp THPT Hệ GDTX năm 2010


Tìm kiếm: Hiển thị: ( Trang 6 của 27 )
STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhDân tộcHS trườngKỳ thiKhóa thiHội đồng thiNăm tốt nghiệpXếp loại tốt nghiệpHình thức đào tạoSố hiệu văn bằng
101LÊ THỊ THANH TUYỀNNữ02/01/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Ba TriTN. THPT03/06/2010Giồng Trôm 62010Trung bìnhVừa làm vừa học00972688
102MAI THỊ THANH TUYỀNNữ27/01/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Ba TriTN. THPT03/06/2010Giồng Trôm 62010Trung bìnhVừa làm vừa học00972689
103PHẠM THỊ TỐ UYÊNNữ24/08/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Ba TriTN. THPT03/06/2010Giồng Trôm 62010Trung bìnhVừa làm vừa học00972690
104KHỔNG THỊ CẨM VÂNNữ02/11/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Ba TriTN. THPT03/06/2010Giồng Trôm 62010Trung bìnhVừa làm vừa học00972691
105HỒ THANH VIỆTNam10/12/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Ba TriTN. THPT03/06/2010Giồng Trôm 62010Trung bìnhVừa làm vừa học00972692
106TRẦN NGUYỄN VINHNam01/10/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Ba TriTN. THPT03/06/2010Giồng Trôm 62010Trung bìnhVừa làm vừa học00972693
107NGUYỄN TẤN VŨNam22/01/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Ba TriTN. THPT03/06/2010Giồng Trôm 62010Trung bìnhVừa làm vừa học00972694
108NGUYỄN LONG VỸNam27/11/1991Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Ba TriTN. THPT03/06/2010Giồng Trôm 62010Trung bìnhVừa làm vừa học00972695
109HỒ THỊ HẢI YẾNNữ10/02/1989Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Ba TriTN. THPT03/06/2010Giồng Trôm 62010KháVừa làm vừa học00972696
110NGUYỄN HẢI BẰNGNam03/10/1990Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972697
111HUỲNH CHÍ BÌNHNam24/11/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972698
112TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỆUNữ04/08/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972699
113ĐỖ ĐỨC ĐẠTNam19/11/1974Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972700
114VÕ TRỌNG HIẾUNam06/02/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972701
115TRẦN VĂN HÒANam08/03/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972702
116NGUYỄN THỊ THU HỒNGNữ25/07/1990Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972703
117BÙI MINH HƯỜNGNam20/03/1992Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972704
118ĐẶNG THỊ KHÁNH LINHNữ19/06/1990Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972705
119TRẦN THỊ THÚY LINHNữ20/10/1992Tỉnh Tiền GiangKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972706
120LÊ THỊ CÔNG LÝNữ23/09/1990Tỉnh Bến TreKinhTTGDTX Bình ĐạiTN. THPT03/06/2010Bến Tre 42010Trung bìnhVừa làm vừa học00972707