Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Email In PDF.

 

 

 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

 

Chương II: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

 

Chương III: ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN, THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VÀ THI TỐT NGHIỆP

 

Chương IV: ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP, XẾP LOẠI VÀ CẤP BẲNG TỐT NGHIỆP

 

Chương V: XỬ LÝ VI PHẠM 

 

File đính kèm:
Download this file (QC40_2007.doc)QC40_2007.doc[ ]107 Kb

Tin mới hơn:
Tin đã đăng:

 

Danh mục

Đăng nhập