Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Tổng quan

Email In PDF.

Giới thiệu Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bến Tre dời về Trụ sở mới (các sở, ngành tỉnh) từ 23/3/2020:

- Địa chỉ: tầng 4-5, số 126A, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại Văn phòng Sở: (0275) 3 822  217

- Fax: (0275) 3 825 090

- Email Văn phòng Sở: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT Bến Tre

Bí thư: La Thị Thúy

Phó Bí thư: Võ Văn Luyến

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Bùi Minh Nhựt

Ủy viên Ban Thường vụ: Võ Văn Bé Hai

Ủy viên Ban Thường vụ

Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre

1. Giám đốc: Ths. La Thị Thúy

Phụ trách chung, điều hành công việc toàn ngành. Phụ trách: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính.
Điện thoại: (0275) 3 811 983; Di động: 0913786660;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Phó Giám đốc: TS.  Võ Văn Luyến

Phó Giám đốc thường trực, điều hành công việc cơ quan Sở, thay Giám đốc giải quyết công việc chung khi Giám đốc đi vắng. Phụ trách: Giáo dục Mầm non-Tiểu học, Văn phòng Sở, CĐGD tỉnh. Chỉ đạo thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học. 
Điện thoại: (0275) 3 823 294; Di động: 0919021035; Email: vovanluyen Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Phó Giám đốc: Ths. Bùi Minh Nhựt

Phụ trách: Phòng QLCL&CNTT, Thanh tra Sở, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.
Điện thoại: (0275) 3 823 295; Di động: 0918 820 981;  Email: buiminhnhut@bentre.edu.vn

4. Phó Giám đốc: Ths. Võ Văn Bé Hai

Phụ trách: Phòng GDTrH-GDTX.
Điện thoại: (0275) 3817276;  Di động: 0915 282 424;  Email: vovanbehai@bentre.edu.vn

Các phòng, Thanh tra Sở

1. Phòng Giáo dục Mầm non-Tiểu học:

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Liêm

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
Điện thoại: (0275) 3 826 130;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: (0275) 3 826 131;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Phòng Giáo dục Trung học-Giáo dục thường xuyên:

Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Nguyễn Minh Chí

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hoàng Minh

Phó Trưởng phòng: Ông Phan Thanh Hiền

Điện thoại: (0275) 3 829 699;  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

3. Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin:

Trưởng phòng : Ông Võ Thanh Vương Đạo
Điện thoại: (0275) 3 811 695;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Thanh tra Sở:
Chánh thanh tra: Ông Phạm Văn Hùng
Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Trung Bắc
Điện thoại: (0275) 3 823 293;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Phòng Tổ chức cán bộ:

Trưởng phòng: Huỳnh Quốc Trung
Phó Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Hiệp
Điện thoại: (0275) 3 825 004;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6. Phòng Kế hoạch-Tài chính:

Trưởng phòng: Ông Lý Chí Hùng
Phó Trưởng phòng: Ông Võ Văn Nhiên
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại: (0275) 3 829 698

7. Văn phòng Sở:
Chánh văn phòng: Ông Võ Quốc Khanh

Điện thoại: (0275) 3 822 217

Fax: (0275) 3 825 090;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: (0275) 3 815 905

 

Danh mục

Đăng nhập