Nhắc nhở nộp báo cáo thống kê theo CV 833 (lần 2)

In

Các trường chưa nộp báo cáo: THPT Võ Trường Toản, Nguyễn Thị Định, Tán Kế, Sương Nguyệt Anh, Lê Anh Xuân

Hạn chót gửi về Phòng KHTC là ngày 01/7/2019


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: