Thông báo nhận Giấy khen, Giấy chứng nhận HSG cấp tỉnh năm học 2018-2019

In

Các trường THPT liên hệ Phòng Khảo thí để nhận giấy khen và giấy chứng nhận HSG từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/4/2019


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: