Nhận chứng chỉ năng lực ngoại ngữ và ứng dụng CNTT vào dạy học

In

Thông báo các Phòng GD&ĐT, trường THPT cử đại diện (kèm giấy giới thiệu) đến bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở GD&ĐT nhận chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ và ứng dụng CNTT vào dạy học của các giáo viên đã được bồi dưỡng trong năm 2017.


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: