Thông báo nhận biên bản thảo luận giao dự toán năm 2018

In

Thông báo các đơn vị trực thuộc Sở đến Phòng Kế hoạch Tài chính nhận biên bản thảo luận dự toán năm 2018 (từ 02/01/2018-04/01/2018)


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: