Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí IV/2017

In

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí IV/2017 về Phòng Kế hoạch tài chính (đ/c Nhiên) trước ngày 04/01/2018


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: