Thông báo nhắc nhở gửi báo cáo dạy thêm học thêm tháng 6/2017

In

Đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo dạy thêm học thêm tháng 6/2017 khẩn trương gửi báo cáo về Thanh tra Sở


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: