Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 02/8/2011 của Tỉnh uỷ

In

Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 02/8/2011 của Tỉnh uỷ về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Đề nghị CĐGD huyện, thành phố và CĐCS trực thuộc phối hợp với lãnh đạo đơn vị triển khai cho cán bộ, giáo viên và lao động trong đơn vị.

File đính kèm:
Download this file (NQ03-TU.pdf)NQ03-TU.pdf[ ]602 Kb

Tin mới hơn:
Tin đã đăng: