Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 313_KHTC v/v hướng dẫn viết thu hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, giáo viên kiêm nhiệm thư viện trường học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 313_KHTC v/v hướng dẫn viết thu hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, giáo viên kiêm nhiệm thư viện trường học
Miêu tả:
Tên File:313_KHTC.pdf
Dung lượng: 242.08 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 02/03/2018 09:47
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1204 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập