Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
Miêu tả:
Tên File:2667kh.pdf
Dung lượng: 552.8 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 29/12/2017 15:29
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2259 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập