Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu:  Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT v/v ban hành qui định chuẩn hiệu trưởng ...

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu: Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT v/v ban hành qui định chuẩn hiệu trưởng ...
Miêu tả:

Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT v/v ban hành qui định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Tên File:tt29_bgd_09.pdf
Dung lượng: 438.99 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:adminvp
Đăng lúc: 30/11/2009 08:04
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:16201 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập