Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 735-CTTT v/v thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 735-CTTT v/v thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh
Miêu tả:
Tên File:735.pdf
Dung lượng: 133.62 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 09/05/2019 08:02
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:456 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập