Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 79_KHTC v/v hướng dẫn thanh toán chế độ, phụ cấp đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 79_KHTC v/v hướng dẫn thanh toán chế độ, phụ cấp đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ.
Miêu tả:
Tên File:79khtc.pdf
Dung lượng: 159.63 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 14/01/2019 09:32
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1255 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập