Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Thông báo thực hiện kết luận chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại họp giao ban lần 1 năm học 2018-2019

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thông báo thực hiện kết luận chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại họp giao ban lần 1 năm học 2018-2019
Miêu tả:
Tên File:1940-TB.signed.pdf
Dung lượng: 353.63 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 11/10/2018 16:17
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1359 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập