Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

GM dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010. GM dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 30.6 kB
Số lần tải: 2276

TB nộp hồ sơ nhận xét, đánh giá CBQL, GV-NV. TB nộp hồ sơ nhận xét, đánh giá CBQL, GV-NV.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 29.37 kB
Số lần tải: 2708

CV 748 ngày 13/7/10 v/v xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2011. CV 748 ngày 13/7/10 v/v xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 160.29 kB
Số lần tải: 2995

CV 747 ngày 12/7/10 v/v tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. CV 747 ngày 12/7/10 v/v tổ chức Hội khỏe Phù Đổng.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 53.98 kB
Số lần tải: 2080

CV 734 ngày 9/7/10 v/v tập huấn GV cốt cán môn tiếng Pháp cấp THPT. CV 734 ngày 9/7/10 v/v tập huấn GV cốt cán môn tiếng Pháp cấp THPT.

hot!
Ngày đăng: 09/07/2010
Dung lượng: 62.89 kB
Số lần tải: 2220

Danh sách cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục. Danh sách cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục.

hot!
Ngày đăng: 09/07/2010
Dung lượng: 95.27 kB
Số lần tải: 3392

CV 730 ngày 8/7/10 v/v tập huấn GV cốt cán cấp THCS, THPT. CV 730 ngày 8/7/10 v/v tập huấn GV cốt cán cấp THCS, THPT.

hot!
Ngày đăng: 08/07/2010
Dung lượng: 87.26 kB
Số lần tải: 3890

CV 729 ngày 8/7/10 v/v báo cáo tình hình học sinh bỏ học. CV 729 ngày 8/7/10 v/v báo cáo tình hình học sinh bỏ học.

hot!
Ngày đăng: 08/07/2010
Dung lượng: 39.81 kB
Số lần tải: 2200

CV 726 ngày 7/7/10 v/v  tập huấn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. CV 726 ngày 7/7/10 v/v tập huấn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

hot!
Ngày đăng: 08/07/2010
Dung lượng: 201.56 kB
Số lần tải: 4297

QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra coi thi TS 10 THPT. QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra coi thi TS 10 THPT.

hot!
Ngày đăng: 08/07/2010
Dung lượng: 54.49 kB
Số lần tải: 2477

TB lịch quyết toán quý 1 năm 2010. TB lịch quyết toán quý 1 năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/07/2010
Dung lượng: 85.05 kB
Số lần tải: 2315

Tài liệu kèm theo Kế hoạch truyền thông, tập huấn CTMTQG "NS&VSMTNT" Tài liệu kèm theo Kế hoạch truyền thông, tập huấn CTMTQG "NS&VSMTNT"

hot!
Ngày đăng: 07/07/2010
Dung lượng: 824.51 kB
Số lần tải: 6337
Trang 435 của 463

Danh mục

Đăng nhập