Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 948 v/v thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường mầm non CV số 948 v/v thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường mầm non

hot!
Ngày đăng: 09/11/2018
Dung lượng: 128.01 kB
Số lần tải: 918

QĐ số 946 v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non QĐ số 946 v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non

hot!
Ngày đăng: 09/11/2018
Dung lượng: 211.37 kB
Số lần tải: 772

CV số 2113_TrH-TX v/v triển khai giảng dạy ngôn ngữ lập trình Scratch CV số 2113_TrH-TX v/v triển khai giảng dạy ngôn ngữ lập trình Scratch

hot!
Ngày đăng: 09/11/2018
Dung lượng: 114.16 kB
Số lần tải: 964

CV số 2111_KHTC v/v triển khai thực hiện công văn số 12006/BTC-QLCS CV số 2111_KHTC v/v triển khai thực hiện công văn số 12006/BTC-QLCS

hot!
Ngày đăng: 08/11/2018
Dung lượng: 3.56 MB
Số lần tải: 1672

CV số 2089_TrH-TX v/v hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 CV số 2089_TrH-TX v/v hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 06/11/2018
Dung lượng: 272.15 kB
Số lần tải: 2856

CV số 2083_TCCB v/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 CV số 2083_TCCB v/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

hot!
Ngày đăng: 05/11/2018
Dung lượng: 172.43 kB
Số lần tải: 1077

Quyết định thanh tra trường Tiểu học An Thủy 1, huyện Ba Tri Quyết định thanh tra trường Tiểu học An Thủy 1, huyện Ba Tri

hot!
Ngày đăng: 05/11/2018
Dung lượng: 116.88 kB
Số lần tải: 748

Quyết định về việc phúc tra trường THPT Lê Hoài Đôn Quyết định về việc phúc tra trường THPT Lê Hoài Đôn

hot!
Ngày đăng: 05/11/2018
Dung lượng: 92.01 kB
Số lần tải: 658

Thông báo tuyển giáo viên TTGDNN-GDTX huyện Châu Thành Thông báo tuyển giáo viên TTGDNN-GDTX huyện Châu Thành

hot!
Ngày đăng: 05/11/2018
Dung lượng: 111.16 kB
Số lần tải: 844
Trang 5 của 442

Danh mục

Đăng nhập