Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ v/v cử cán bộ quản lý tham gia tập huấn hiệu trưởng trường THPT QĐ v/v cử cán bộ quản lý tham gia tập huấn hiệu trưởng trường THPT

hot!
Ngày đăng: 26/11/2018
Dung lượng: 250.31 kB
Số lần tải: 1085

Kết luận thanh tra trường THPT Nguyễn Huệ Kết luận thanh tra trường THPT Nguyễn Huệ

hot!
Ngày đăng: 26/11/2018
Dung lượng: 830.8 kB
Số lần tải: 492

CV số 2207_VP v/v ứng phó cơn bão số 9 và cho học sinh nghỉ học CV số 2207_VP v/v ứng phó cơn bão số 9 và cho học sinh nghỉ học

hot!
Ngày đăng: 24/11/2018
Dung lượng: 436.35 kB
Số lần tải: 6362

CV số 2206_VP v/v ứng phó với bão số 9 CV số 2206_VP v/v ứng phó với bão số 9

hot!
Ngày đăng: 23/11/2018
Dung lượng: 264.5 kB
Số lần tải: 2170

CV số 2188_VP v/v tổ chức tự đánh giá "Đơn vị học tập" năm 2018 CV số 2188_VP v/v tổ chức tự đánh giá "Đơn vị học tập" năm 2018

hot!
Ngày đăng: 23/11/2018
Dung lượng: 54.83 kB
Số lần tải: 696

Công văn số 2187/VP Ứng phó với bão gần bờ Công văn số 2187/VP Ứng phó với bão gần bờ

hot!
Ngày đăng: 22/11/2018
Dung lượng: 514.57 kB
Số lần tải: 1338

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019

hot!
Ngày đăng: 22/11/2018
Dung lượng: 1.74 MB
Số lần tải: 3236
Trang 3 của 442

Danh mục

Đăng nhập