Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Quyết định về việc cử công chức, viên chức đi học Quyết định về việc cử công chức, viên chức đi học

hot!
Ngày đăng: 10/05/2019
Dung lượng: 361.07 kB
Số lần tải: 2908

CV số 730_VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2018-2019 CV số 730_VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 07/05/2019
Dung lượng: 112.24 kB
Số lần tải: 2472

CV số 721_TCCB v/v lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ. CV số 721_TCCB v/v lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2019
Dung lượng: 285.8 kB
Số lần tải: 1463
Trang 6 của 463

Danh mục

Đăng nhập