Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1805_VP v/v tổ chức Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2018 CV số 1805_VP v/v tổ chức Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/09/2018
Dung lượng: 299.14 kB
Số lần tải: 151

CV số 1801_TCCB v/v tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 huyện Chợ Lách CV số 1801_TCCB v/v tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 huyện Chợ Lách

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/09/2018
Dung lượng: 138.89 kB
Số lần tải: 790

CV số 1800_VP v/v tổ chức họp giao ban lần 1 năm học 2018-2019 CV số 1800_VP v/v tổ chức họp giao ban lần 1 năm học 2018-2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/09/2018
Dung lượng: 2.37 MB
Số lần tải: 1190

CV số 1784_VP v/v hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC năm 2018 CV số 1784_VP v/v hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC năm 2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/09/2018
Dung lượng: 152.3 kB
Số lần tải: 256

Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2018-2019 Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2018-2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/09/2018
Dung lượng: 995.59 kB
Số lần tải: 693

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP về phòng, chống thiên tai. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP về phòng, chống thiên tai.

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/09/2018
Dung lượng: 277.58 kB
Số lần tải: 215

Thông báo tuyển giáo viên Tiểu học của trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Thông báo tuyển giáo viên Tiểu học của trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/09/2018
Dung lượng: 134.76 kB
Số lần tải: 549

CV số 1773_VP v/v cung cấp thông tin cán bộ quản lý các cấp CV số 1773_VP v/v cung cấp thông tin cán bộ quản lý các cấp

hot!
Ngày đăng: 13/09/2018
Dung lượng: 115.33 kB
Số lần tải: 1297
Trang 1 của 431

Danh mục

Đăng nhập