Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1021_CTTT v/v thông tin học bổng trường Cao đẳng dầu khí năm 2020 CV số 1021_CTTT v/v thông tin học bổng trường Cao đẳng dầu khí năm 2020

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/05/2020
Dung lượng: 1.76 MB
Số lần tải: 602

 Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường trung học Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường trung học

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/05/2020
Dung lượng: 1.16 MB
Số lần tải: 1334

Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường tiểu học Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường tiểu học

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/05/2020
Dung lượng: 1.16 MB
Số lần tải: 857

CV số 1007_TCCB v/v báo cáo danh sách đối tượng 3 chưa BDKTQPAN CV số 1007_TCCB v/v báo cáo danh sách đối tượng 3 chưa BDKTQPAN

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/05/2020
Dung lượng: 1.51 MB
Số lần tải: 1299

Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/05/2020
Dung lượng: 1.79 MB
Số lần tải: 1382

Giấy mời họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo Giấy mời họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/05/2020
Dung lượng: 648.91 kB
Số lần tải: 1032

CV số 983_TrH-TX v/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ II  năm học 2019 -2020. CV số 983_TrH-TX v/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2019 -2020.

hot!
Ngày đăng: 25/05/2020
Dung lượng: 1.14 MB
Số lần tải: 3374

CV số 978_TCCB v/v tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 - Mỏ Cày Nam CV số 978_TCCB v/v tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 - Mỏ Cày Nam

hot!
Ngày đăng: 22/05/2020
Dung lượng: 647.47 kB
Số lần tải: 2160
Trang 1 của 504

Danh mục

Đăng nhập