Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

cv 1145-TrH ngày 30/9/10 v/v báo cáo đầu năm học 2010-2011. cv 1145-TrH ngày 30/9/10 v/v báo cáo đầu năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 30/09/2010
Dung lượng: 56.08 kB
Số lần tải: 1888

Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2010-2011. Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 30/09/2010
Dung lượng: 510.96 kB
Số lần tải: 2736

cv 1132-TrH ngày 29/9/10 v/v tham dự hội thảo du học Pháp. cv 1132-TrH ngày 29/9/10 v/v tham dự hội thảo du học Pháp.

hot!
Ngày đăng: 29/09/2010
Dung lượng: 38.08 kB
Số lần tải: 1704

Flie Dữ liệu Công văn 1131-GDTX Flie Dữ liệu Công văn 1131-GDTX

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 10.07 kB
Số lần tải: 1377

Cv 1131-GDTX ngày 28/9/10 V/v Báo cáo, thống kê các TT KTTHHN. Cv 1131-GDTX ngày 28/9/10 V/v Báo cáo, thống kê các TT KTTHHN.

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 74.87 kB
Số lần tải: 1674

GM  ngày 28/9/10 V/v làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. GM ngày 28/9/10 V/v làm việc với Thường trực Tỉnh ủy.

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 30.41 kB
Số lần tải: 1901

Tiêu chí thi đua-Tiêu chuẩn tập thể TT-TTXS (sửa đổi) Tiêu chí thi đua-Tiêu chuẩn tập thể TT-TTXS (sửa đổi)

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 81.91 kB
Số lần tải: 2526

Bảng đăng ký các danh hiệu thi đua có bổ sung cột Tổng cộng.

CV 1124 TrH ngày 28/9/10 V/v Cảnh báo an toàn mạng. CV 1124 TrH ngày 28/9/10 V/v Cảnh báo an toàn mạng.

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 39.89 kB
Số lần tải: 1893

CV 1118 TrH ngày 27/9/10 V/v Tham gia cuộc thi hùng biện - học sinh CV 1118 TrH ngày 27/9/10 V/v Tham gia cuộc thi hùng biện - học sinh

hot!
Ngày đăng: 27/09/2010
Dung lượng: 131.79 kB
Số lần tải: 1778

QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Huệ. QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Huệ.

hot!
Ngày đăng: 27/09/2010
Dung lượng: 99.41 kB
Số lần tải: 2119

CV 1114 TTr ngày 27/9/10 V/v bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra CV 1114 TTr ngày 27/9/10 V/v bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra

hot!
Ngày đăng: 27/09/2010
Dung lượng: 181.13 kB
Số lần tải: 2676

Góp ý dự thảo hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Góp ý dự thảo hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

hot!
Ngày đăng: 27/09/2010
Dung lượng: 36.66 kB
Số lần tải: 2395

CV 1110 TrH ngày 24/9/10 V/v Sinh hoạt chuyên môn liên trường CV 1110 TrH ngày 24/9/10 V/v Sinh hoạt chuyên môn liên trường

hot!
Ngày đăng: 24/09/2010
Dung lượng: 105.57 kB
Số lần tải: 2802

CV 1109-VP ngày 24/9/10 V/v Họp giao ban lần I năm học 2010-2011. CV 1109-VP ngày 24/9/10 V/v Họp giao ban lần I năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 24/09/2010
Dung lượng: 433.79 kB
Số lần tải: 2856
Trang 404 của 442

Danh mục

Đăng nhập