Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Danh sách học sinh lớp năng khiếu Cầu lông  THPT. Danh sách học sinh lớp năng khiếu Cầu lông THPT.

hot!
Ngày đăng: 23/02/2011
Dung lượng: 116.5 kB
Số lần tải: 1840

DANH SÁCH LỚP THỂ THAO TRƯỜNG HỌC MÔN JUDO DANH SÁCH LỚP THỂ THAO TRƯỜNG HỌC MÔN JUDO

hot!
Ngày đăng: 23/02/2011
Dung lượng: 58.5 kB
Số lần tải: 1738

 công văn 208 kèm phụ lục thiết lập ma trận đề của BGD &ĐT. công văn 208 kèm phụ lục thiết lập ma trận đề của BGD &ĐT.

hot!
Ngày đăng: 23/02/2011
Dung lượng: 1.08 MB
Số lần tải: 3196

CV  208 - TrH ngày 22/02/11 V/v Thực hiện biên soạn đề kiểm tra. CV 208 - TrH ngày 22/02/11 V/v Thực hiện biên soạn đề kiểm tra.

hot!
Ngày đăng: 22/02/2011
Dung lượng: 48.51 kB
Số lần tải: 2754

Ket luan Thanh Tra toàn diện Trường THPT Nguyễn Thị Định. Ket luan Thanh Tra toàn diện Trường THPT Nguyễn Thị Định.

hot!
Ngày đăng: 22/02/2011
Dung lượng: 349.62 kB
Số lần tải: 2582

TB - TCCB về việc báo cáo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2011. TB - TCCB về việc báo cáo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 22/02/2011
Dung lượng: 21.69 kB
Số lần tải: 2665

Công văn số 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 21/02/2011 V/v Nắm tình hình triển khai công tác kiểm định ... Công văn số 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 21/02/2011 V/v Nắm tình hình triển khai công tác kiểm định ...

hot!
Ngày đăng: 21/02/2011
Dung lượng: 61.61 kB
Số lần tải: 2375

Công văn số 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 21/02/2011 V/v Nắm tình hình triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các Phòng GD&ĐT và trường THPT

QĐ  01- TTr V/v Thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. QĐ 01- TTr V/v Thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

hot!
Ngày đăng: 21/02/2011
Dung lượng: 887.06 kB
Số lần tải: 4099
Trang 402 của 455

Danh mục

Đăng nhập