Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 864_KT v/v chuẩn bị các điều kiện tổ chức kì thi THPT QG 2018 CV số 864_KT v/v chuẩn bị các điều kiện tổ chức kì thi THPT QG 2018

hot!
Ngày đăng: 15/05/2018
Dung lượng: 210.65 kB
Số lần tải: 729

Chỉnh sửa thời gian báo cáo

CV số 846_KHTC v/v báo cáo thống kê cuối năm học 2017-2018 CV số 846_KHTC v/v báo cáo thống kê cuối năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 15/05/2018
Dung lượng: 182.51 kB
Số lần tải: 852

Danh sách nhận tiền khen thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT Danh sách nhận tiền khen thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT

hot!
Ngày đăng: 15/05/2018
Dung lượng: 226.87 kB
Số lần tải: 795

Thông tin kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2018 Thông tin kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2018

hot!
Ngày đăng: 14/05/2018
Dung lượng: 204.12 kB
Số lần tải: 604

CV số 851_TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BNV CV số 851_TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BNV

hot!
Ngày đăng: 14/05/2018
Dung lượng: 591.11 kB
Số lần tải: 1633

Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2018 Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2018

hot!
Ngày đăng: 11/05/2018
Dung lượng: 459.63 kB
Số lần tải: 826

QĐ v/v thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2017-2018 QĐ v/v thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 10/05/2018
Dung lượng: 292.17 kB
Số lần tải: 1337

Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT QG năm 2018 Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT QG năm 2018

hot!
Ngày đăng: 09/05/2018
Dung lượng: 4.93 MB
Số lần tải: 2011
Trang 5 của 419

Danh mục

Đăng nhập