Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

TB v/v báo cáo bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng CBGV. TB v/v báo cáo bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng CBGV.

hot!
Ngày đăng: 15/11/2010
Dung lượng: 26.43 kB
Số lần tải: 2520

Chiêu Sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng Mầm non và Tiểu học Chiêu Sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng Mầm non và Tiểu học

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 120.5 kB
Số lần tải: 1997

Công văn số 1325/SGD&ĐT - TCCB ngày 12/11/2010 của Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trường Mầm non và Tiểu học.

Công văn 1322/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 12/11/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông Công văn 1322/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 12/11/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 91.63 kB
Số lần tải: 2220

Công văn 1322/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 12/11/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

Rà soát thống nhất danh mục bổ sung Đề án Kiên cố hóa... Rà soát thống nhất danh mục bổ sung Đề án Kiên cố hóa...

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 49.53 kB
Số lần tải: 1902

Công văn số 1319/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/11/2010 của Phòng KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 101.93 kB
Số lần tải: 1981

Công văn số 1317/SGD&ĐT-BVSTBPN ngày 12/11/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

QĐ Thành lập đoàn Thanh tra Hoạt động sư phạm nhà giáo QĐ Thành lập đoàn Thanh tra Hoạt động sư phạm nhà giáo

hot!
Ngày đăng: 09/11/2010
Dung lượng: 594.66 kB
Số lần tải: 4391

KHLT tổ chức hội thi Chỉ huy giỏi-phụ trách sao giỏi. KHLT tổ chức hội thi Chỉ huy giỏi-phụ trách sao giỏi.

hot!
Ngày đăng: 09/11/2010
Dung lượng: 140.38 kB
Số lần tải: 2194

CV 1300-TrH ngày 09/11/10 V/v tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt. CV 1300-TrH ngày 09/11/10 V/v tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt.

hot!
Ngày đăng: 09/11/2010
Dung lượng: 29.88 kB
Số lần tải: 1779

CV 1297-TCCB ngày 08/11/10 V/v mở lớp đào tạo cử nhân ngành QLGD. CV 1297-TCCB ngày 08/11/10 V/v mở lớp đào tạo cử nhân ngành QLGD.

hot!
Ngày đăng: 09/11/2010
Dung lượng: 206.08 kB
Số lần tải: 2686

GM họp BGK chuyên ngành GD&ĐT Hội thi sáng tạo Khoa học  Kỹ thuật. GM họp BGK chuyên ngành GD&ĐT Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật.

hot!
Ngày đăng: 09/11/2010
Dung lượng: 127.45 kB
Số lần tải: 1848

TB v/v giao hàng và nghiệm thu máy tính xách tay,máy chiếu và màn chiếu. TB v/v giao hàng và nghiệm thu máy tính xách tay,máy chiếu và màn chiếu.

hot!
Ngày đăng: 05/11/2010
Dung lượng: 56.92 kB
Số lần tải: 2885

Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Lạc Long Quân. Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Lạc Long Quân.

hot!
Ngày đăng: 05/11/2010
Dung lượng: 170.58 kB
Số lần tải: 2191
Trang 399 của 442

Danh mục

Đăng nhập