Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Mẫu thống kê gởi TTGDTX, T. THPT, T.NDTEKT, T.Hermann. Mẫu thống kê gởi TTGDTX, T. THPT, T.NDTEKT, T.Hermann.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 63.46 kB
Số lần tải: 1281

CV 462 ngày 10/5/10 v/v HD chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBQL TTHTCĐ. CV 462 ngày 10/5/10 v/v HD chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBQL TTHTCĐ.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 47.13 kB
Số lần tải: 1783

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010. Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 224.26 kB
Số lần tải: 2424

Kế hoạch số 17/ KH-SGD&ĐT ngày 07/5/2010, về việc Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010.

Công văn góp ý Dự thảo NĐ của CP Công văn góp ý Dự thảo NĐ của CP

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 36.54 kB
Số lần tải: 1779

Công văn số 449/SGD&ĐT - TCCB ngày 7/5/2010, về việc góp ý dự thảo NĐ của CP.

Công văn hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010 Công văn hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 661.51 kB
Số lần tải: 4457

Công văn số 450/SGD&ĐT - VP ngày 07/3/2010 về việc  hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010

CV v/v tăng cường các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC. CV v/v tăng cường các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 285.77 kB
Số lần tải: 1628

Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua... Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua...

hot!
Ngày đăng: 06/05/2010
Dung lượng: 109.07 kB
Số lần tải: 1898

Kế hoạch 16/KH-SGD&ĐT ngày 06/5/2010,  Kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực " các trường THPT năm học 2009 - 2010.

Quyết định thanh lập Ban tổ chức Tập huấn phần mềm ... Quyết định thanh lập Ban tổ chức Tập huấn phần mềm ...

hot!
Ngày đăng: 06/05/2010
Dung lượng: 61.57 kB
Số lần tải: 1900

Quyết định số 120/QĐ-SGD&ĐT về thành lập Ban tổ chức Tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS.

Công văn kiềm tra hồ sơ dăng ký dự thi tốt nghiệp THPT... Công văn kiềm tra hồ sơ dăng ký dự thi tốt nghiệp THPT...

hot!
Ngày đăng: 06/05/2010
Dung lượng: 130.64 kB
Số lần tải: 1735

Công văn số 442/SGD&ĐT -TTr về việc kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2009 - 2010.

Thông báo phân công Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Thông báo phân công Ban Giám đốc Sở GD&ĐT

hot!
Ngày đăng: 06/05/2010
Dung lượng: 60.96 kB
Số lần tải: 2160

Thông báo số 14/TB-SGD&ĐT về việc phân công Ban Giám đốc Sở GD&ĐT.

Mẫu dự toán SEQAP gửi Phòng GD&ĐT các huyện Mẫu dự toán SEQAP gửi Phòng GD&ĐT các huyện

hot!
Ngày đăng: 05/05/2010
Dung lượng: 39.5 kB
Số lần tải: 1769

CV tạm ngưng bổ sung kinh phí các nội dung chi ngoài dự toán. CV tạm ngưng bổ sung kinh phí các nội dung chi ngoài dự toán.

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 60.47 kB
Số lần tải: 1893

Công văn 434/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 04/5/2010 về việc Cử GV tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2010 Công văn 434/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 04/5/2010 về việc Cử GV tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2010

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 84.39 kB
Số lần tải: 2630

Công văn 434/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 04/5/2010 của Sở GD&ĐT về việc Cử GV tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 15.53 kB
Số lần tải: 1735

Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH

Công văn hướng dẫn tổng kết năm học 2009- 2010 Công văn hướng dẫn tổng kết năm học 2009- 2010

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 99.94 kB
Số lần tải: 2287

Công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/5/2010 về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2009 -2010

Kế hoạch  tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS Kế hoạch tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 203.99 kB
Số lần tải: 1703

Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT ngày 04/5/2010 về việc tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS cho các trường THPT và Trung tâm GDTX

Trang 399 của 419

Danh mục

Đăng nhập