Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 939_VP v/v hướng dẫn rà soát kết quả sáng kiến năm 2018 CV số 939_VP v/v hướng dẫn rà soát kết quả sáng kiến năm 2018

hot!
Ngày đăng: 23/05/2018
Dung lượng: 3.18 MB
Số lần tải: 4363

CV số 545_TrH  v/v tham dự hội thảo về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh 2018 CV số 545_TrH v/v tham dự hội thảo về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh 2018

hot!
Ngày đăng: 22/05/2018
Dung lượng: 343.48 kB
Số lần tải: 1164

Có điều chỉnh

CV số 926_TrH v/v triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018 CV số 926_TrH v/v triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018

hot!
Ngày đăng: 22/05/2018
Dung lượng: 249.56 kB
Số lần tải: 344

CV số 887_CTTT v/v thông tin học bổng Lương Văn Can CV số 887_CTTT v/v thông tin học bổng Lương Văn Can

hot!
Ngày đăng: 16/05/2018
Dung lượng: 155.07 kB
Số lần tải: 560

Giấy mời họp ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2017-2018 Giấy mời họp ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 16/05/2018
Dung lượng: 164.61 kB
Số lần tải: 819

Các đơn vị thuộc huyện Mỏ Cày Bắc họp tại phòng họp trực tuyến của TP Bến Tre (đặt tại trường THCS Mỹ Hóa)

CV số 871_TH v/v bổ sung tài liệu dạy học tiếng Anh cấp tiểu học CV số 871_TH v/v bổ sung tài liệu dạy học tiếng Anh cấp tiểu học

hot!
Ngày đăng: 16/05/2018
Dung lượng: 84.86 kB
Số lần tải: 385
Trang 4 của 419

Danh mục

Đăng nhập