Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kì, tổng kết công tác kiểm tra. Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kì, tổng kết công tác kiểm tra.

hot!
Ngày đăng: 21/12/2017
Dung lượng: 84.95 kB
Số lần tải: 1071

CV số 2560-TTr v/v tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm CV số 2560-TTr v/v tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm

hot!
Ngày đăng: 20/12/2017
Dung lượng: 446.96 kB
Số lần tải: 1518

QĐ thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông QĐ thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

hot!
Ngày đăng: 15/12/2017
Dung lượng: 300.3 kB
Số lần tải: 1299

CV số 2537-VP v/v ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông CV số 2537-VP v/v ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông

hot!
Ngày đăng: 15/12/2017
Dung lượng: 129.88 kB
Số lần tải: 1315
Trang 4 của 400

Danh mục

Đăng nhập