Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 2301-KHTC v/v củng cố công tác thư viện trường học CV số 2301-KHTC v/v củng cố công tác thư viện trường học

hot!
Ngày đăng: 07/11/2017
Dung lượng: 173.17 kB
Số lần tải: 1291

CV số 2289-TrH v/v khảo sát việc thực hiện kế hoạch 1704/KH-SGD&ĐT CV số 2289-TrH v/v khảo sát việc thực hiện kế hoạch 1704/KH-SGD&ĐT

hot!
Ngày đăng: 07/11/2017
Dung lượng: 102.27 kB
Số lần tải: 701

CV số 2284 V/v báo cáo danh sách đối tượng 3 chưa bồi dưỡng KTQP&AN CV số 2284 V/v báo cáo danh sách đối tượng 3 chưa bồi dưỡng KTQP&AN

hot!
Ngày đăng: 06/11/2017
Dung lượng: 63.52 kB
Số lần tải: 664

CV số 2270-VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 CV số 2270-VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018

hot!
Ngày đăng: 06/11/2017
Dung lượng: 348.58 kB
Số lần tải: 492

Thông báo lịch tiếp công dân của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo lịch tiếp công dân của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

hot!
Ngày đăng: 06/11/2017
Dung lượng: 85.22 kB
Số lần tải: 524

Thông báo giới thiệu chức danh cán bộ quản lý Thông báo giới thiệu chức danh cán bộ quản lý

hot!
Ngày đăng: 06/11/2017
Dung lượng: 111.84 kB
Số lần tải: 1837

CV số 2261-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 CV số 2261-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 06/11/2017
Dung lượng: 155.37 kB
Số lần tải: 2085
Trang 9 của 400

Danh mục

Đăng nhập