Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 2551-VP v/v dời ngày tiêm vắc xin Sởi - Rubella đợt 2. CV 2551-VP v/v dời ngày tiêm vắc xin Sởi - Rubella đợt 2.

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2014
Dung lượng: 33.28 kB
Số lần tải: 170

CV 2533-TrH v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ B2 cho giáo viên tiếng Pháp. CV 2533-TrH v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ B2 cho giáo viên tiếng Pháp.

mới! & hot!
Ngày đăng: 23/10/2014
Dung lượng: 67 kB
Số lần tải: 350

CV 2507-KHTC v/v hướng dẫn sử dụng hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến. CV 2507-KHTC v/v hướng dẫn sử dụng hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/10/2014
Dung lượng: 42.83 kB
Số lần tải: 917

CV 2504-TrH v/v chấn chỉnh hoạt động căng tin trường học. CV 2504-TrH v/v chấn chỉnh hoạt động căng tin trường học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/10/2014
Dung lượng: 75.48 kB
Số lần tải: 1633

CV 2500-VP v/v chấn chỉnh các hình thức quảng cáo, tiếp thị trong trường học. CV 2500-VP v/v chấn chỉnh các hình thức quảng cáo, tiếp thị trong trường học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/10/2014
Dung lượng: 53.16 kB
Số lần tải: 1291
Trang 1 của 238

Danh mục

Đăng nhập