Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Tài liệu về tài chính, tài sản phục vụ họp trực tuyến ngày 29/01/2015. Tài liệu về tài chính, tài sản phục vụ họp trực tuyến ngày 29/01/2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/01/2015
Dung lượng: 366.13 kB
Số lần tải: 769

CV 214 -TCCB v/v nộp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. CV 214 -TCCB v/v nộp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/01/2015
Dung lượng: 39.45 kB
Số lần tải: 504

CV 213 -TCCB v/v cấp kinh phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1/2015. CV 213 -TCCB v/v cấp kinh phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1/2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/01/2015
Dung lượng: 75.83 kB
Số lần tải: 793

Thông báo chương trình học bổng văn hóa Ấn Độ. Thông báo chương trình học bổng văn hóa Ấn Độ.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/01/2015
Dung lượng: 233.73 kB
Số lần tải: 345

CV 208 -KHTC v/v thông báo kinh phí trợ cấp đào tạo sau đại học. CV 208 -KHTC v/v thông báo kinh phí trợ cấp đào tạo sau đại học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/01/2015
Dung lượng: 102.49 kB
Số lần tải: 1103

CV 195- KHTC v/v hướng dẫn hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. CV 195- KHTC v/v hướng dẫn hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 39.08 kB
Số lần tải: 2756

Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính Trường THPT Nguyễn Huệ. Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính Trường THPT Nguyễn Huệ.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 786.3 kB
Số lần tải: 604

Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường THCS Tân Xuân. Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường THCS Tân Xuân.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 763.33 kB
Số lần tải: 794

Kết luận thanh tra hành chính Trường THPT Võ Trường Toản. Kết luận thanh tra hành chính Trường THPT Võ Trường Toản.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 434.13 kB
Số lần tải: 456

Dự thảo+Biểu mẫu số liệu họp Giaoban lần II năm học 2014-2015 Dự thảo+Biểu mẫu số liệu họp Giaoban lần II năm học 2014-2015

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 1.85 MB
Số lần tải: 1184

CV 196-TrH v/v xét chọn học sinh nhận học bổng Viettel năm 2015. CV 196-TrH v/v xét chọn học sinh nhận học bổng Viettel năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 244.29 kB
Số lần tải: 819

Kết luận thanh tra chuyên ngành trường Mẫu giáo Hướng Dương. Kết luận thanh tra chuyên ngành trường Mẫu giáo Hướng Dương.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 742.23 kB
Số lần tải: 266

QĐ v/v thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Đại Điền, huyện Thạnh Phú. QĐ v/v thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Đại Điền, huyện Thạnh Phú.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 94.44 kB
Số lần tải: 507

CV 191 -TCCB v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2014. CV 191 -TCCB v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 214.3 kB
Số lần tải: 1209

Kế hoạch tổ chức hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" năm 2015. Kế hoạch tổ chức hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" năm 2015.

hot!
Ngày đăng: 23/01/2015
Dung lượng: 393.51 kB
Số lần tải: 699
Trang 1 của 252

Danh mục

Đăng nhập