Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

2155GDTrH-TX v/v giới thiệu các cuộc thi dành cho học sinh năm học 2018 - 2019 2155GDTrH-TX v/v giới thiệu các cuộc thi dành cho học sinh năm học 2018 - 2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/11/2018
Dung lượng: 503.74 kB
Số lần tải: 613

Quyết định thanh tra trường THPT Nguyễn Thị Định Quyết định thanh tra trường THPT Nguyễn Thị Định

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/11/2018
Dung lượng: 121.74 kB
Số lần tải: 332

CV số 2151_VP v/v thực hiện sáng kiến từ năm học 2018-2019 CV số 2151_VP v/v thực hiện sáng kiến từ năm học 2018-2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/11/2018
Dung lượng: 2.65 MB
Số lần tải: 1756

Quyết định thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập Quyết định thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/11/2018
Dung lượng: 113.15 kB
Số lần tải: 585

CV số 2138_TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT CV số 2138_TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/11/2018
Dung lượng: 67.71 kB
Số lần tải: 874

CV số 2137_TCCB v/v góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) CV số 2137_TCCB v/v góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

hot!
Ngày đăng: 15/11/2018
Dung lượng: 185.71 kB
Số lần tải: 625

Giấy mời họp thảo luận dự toán năm 2019 Giấy mời họp thảo luận dự toán năm 2019

hot!
Ngày đăng: 13/11/2018
Dung lượng: 274.68 kB
Số lần tải: 1312

CV số 948 v/v thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường mầm non CV số 948 v/v thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường mầm non

hot!
Ngày đăng: 09/11/2018
Dung lượng: 128.01 kB
Số lần tải: 806

QĐ số 946 v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non QĐ số 946 v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non

hot!
Ngày đăng: 09/11/2018
Dung lượng: 211.37 kB
Số lần tải: 672
Trang 1 của 438

Danh mục

Đăng nhập