Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1017 -TrH v/v tổ chức khảo sát, ôn tập kì thi THPT quốc gia 2015. CV 1017 -TrH v/v tổ chức khảo sát, ôn tập kì thi THPT quốc gia 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/05/2015
Dung lượng: 42.23 kB
Số lần tải: 229

Giấy mời, Công văn mời họp trực tuyến với Ban chỉ đạo thi,Quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban thư ký thi THPT Quốc gia năm 2015 Giấy mời, Công văn mời họp trực tuyến với Ban chỉ đạo thi,Quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban thư ký thi THPT Quốc gia năm 2015

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/05/2015
Dung lượng: 335.24 kB
Số lần tải: 467

Giấy mời, Công văn mời họp trực tuyến với Ban chỉ đạo thi,Quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban thư ký kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2014-2015.

Tài liệu dự họp trực tuyến xin vào chuyên mục Phòng Khảo thí và QLCLGD trên Website này.

Quyết định 981Về việc thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2014-2015 Quyết định 981Về việc thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2014-2015

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/05/2015
Dung lượng: 106.83 kB
Số lần tải: 613

Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi THPT Quốc gia... Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi THPT Quốc gia...

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/05/2015
Dung lượng: 230.2 kB
Số lần tải: 396

Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi THPT Quốc gia và tuyển sinh các cấp học năm 2015

CV 1003- VP v/v tổ chức họp trực tuyến để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia. CV 1003- VP v/v tổ chức họp trực tuyến để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/05/2015
Dung lượng: 48.59 kB
Số lần tải: 400

Dự thảo kết quả SKKN năm học 2014-2015. Dự thảo kết quả SKKN năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/05/2015
Dung lượng: 2.56 MB
Số lần tải: 4781

Các đơn vị và cá nhân xem, nếu thiếu sót phản ánh gấp về Văn phòng Sở để ra quyết định chính thức.

Công văn 2470 của Bộ GD&ĐT ngày 22/5/2015 V/v hoàn thiện dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh Công văn 2470 của Bộ GD&ĐT ngày 22/5/2015 V/v hoàn thiện dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/05/2015
Dung lượng: 43.5 kB
Số lần tải: 288

Các điểm đăng ký dự thi lập Bảng tổng hợp Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi của thí sinh theo Công văn này, gởi file tổng hợp về email phongktkd.sobentre@moet.edu.vn trước ngày 27/5/2015 để kịp chỉnh sửa (đối với thí sinh thi cụm Bến Tre) và chuyển cho Trường Đại học Tiền Giang chỉnh sửa (đối với thí sinh thi cụm Tiền Giang - Bến Tre).

Văn bản tổng hợp điều chỉnh thông tin thí sinh (có ký tên, đóng dấu của lãnh đạo đơn vị) gởi về Phòng Khảo thí và QLCLGD hạn cuối 16g ngày 27/5/2015.

CV 964- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015. CV 964- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 22/05/2015
Dung lượng: 117.12 kB
Số lần tải: 808

Kính gửi: các trường THPT, TTGDTX.

CV 963- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015. CV 963- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 22/05/2015
Dung lượng: 153.04 kB
Số lần tải: 672

Kính gửi: các Phòng GD&ĐT.

Trang 1 của 268

Danh mục

Đăng nhập