Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Prudential - Văn hay Chữ tốt năm 2014. Kế hoạch tổ chức cuộc thi Prudential - Văn hay Chữ tốt năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/09/2014
Dung lượng: 83.25 kB
Số lần tải: 495

CV 2194/SGD&ĐT-GDTrH v/v Tư vấn pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm CV 2194/SGD&ĐT-GDTrH v/v Tư vấn pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/09/2014
Dung lượng: 80.43 kB
Số lần tải: 293

Đính chính danh sách các trường trung học tham gia truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường. Đính chính danh sách các trường trung học tham gia truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/09/2014
Dung lượng: 164.71 kB
Số lần tải: 621

Điều chỉnh tại mục 2 (33 trường THPT) đã đăng tải kèm theo CV 811-KHTC ngày 21/4/2014.

CV 2161-VP v/v họp giao ban lần 1 năm học 2014-2015. CV 2161-VP v/v họp giao ban lần 1 năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 18/09/2014
Dung lượng: 97.36 kB
Số lần tải: 1707
Trang 1 của 233

Danh mục

Đăng nhập