Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1675-KHTC v/v báo cáo công tác CSVC, sách và TBDH năm học 2013-2014. CV 1675-KHTC v/v báo cáo công tác CSVC, sách và TBDH năm học 2013-2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 23/07/2014
Dung lượng: 57.73 kB
Số lần tải: 412

CV 1674-TrH v/v rà soát thông tin giải thưởng Trương Vĩnh Ký năm 2014. CV 1674-TrH v/v rà soát thông tin giải thưởng Trương Vĩnh Ký năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 23/07/2014
Dung lượng: 426.33 kB
Số lần tải: 152

CV 1627-TCCB v/v nhận xét đánh giá giáo viên. CV 1627-TCCB v/v nhận xét đánh giá giáo viên.

hot!
Ngày đăng: 17/07/2014
Dung lượng: 67.92 kB
Số lần tải: 3472

CV 1626-KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí II/2014. CV 1626-KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí II/2014.

hot!
Ngày đăng: 16/07/2014
Dung lượng: 110.6 kB
Số lần tải: 712

CV 1623-CN v/v bảo quản hồ sơ thi đại học, cao đẳng. CV 1623-CN v/v bảo quản hồ sơ thi đại học, cao đẳng.

hot!
Ngày đăng: 16/07/2014
Dung lượng: 61.57 kB
Số lần tải: 428

Thông báo kế hoạch bàn giao Tivi thuộc Gói thầu số 02 Thông báo kế hoạch bàn giao Tivi thuộc Gói thầu số 02

hot!
Ngày đăng: 16/07/2014
Dung lượng: 161.89 kB
Số lần tải: 871
Trang 1 của 223

Danh mục

Đăng nhập