Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 743- TrH v/v báo cáo tình hình dạy môn Giáo dục công dân cấp THCS, THPT. CV 743- TrH v/v báo cáo tình hình dạy môn Giáo dục công dân cấp THCS, THPT.

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/04/2015
Dung lượng: 81.99 kB
Số lần tải: 621

CV 738- TrH v/v đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg. CV 738- TrH v/v đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/04/2015
Dung lượng: 104.59 kB
Số lần tải: 1162

Giấy mời dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014. Giấy mời dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/04/2015
Dung lượng: 357.47 kB
Số lần tải: 1803

CV 737- TCCB v/v đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. CV 737- TCCB v/v đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/04/2015
Dung lượng: 87.82 kB
Số lần tải: 1058

Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính trường THPT Nguyễn Trãi. Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính trường THPT Nguyễn Trãi.

hot!
Ngày đăng: 16/04/2015
Dung lượng: 618.74 kB
Số lần tải: 736
Trang 1 của 263

Danh mục

Đăng nhập