Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 2533-TrH v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ B2 cho giáo viên tiếng Pháp. CV 2533-TrH v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ B2 cho giáo viên tiếng Pháp.

mới! & hot!
Ngày đăng: 23/10/2014
Dung lượng: 67 kB
Số lần tải: 118

CV 2507-KHTC v/v hướng dẫn sử dụng hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến. CV 2507-KHTC v/v hướng dẫn sử dụng hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/10/2014
Dung lượng: 42.83 kB
Số lần tải: 778

CV 2504-TrH v/v chấn chỉnh hoạt động căng tin trường học. CV 2504-TrH v/v chấn chỉnh hoạt động căng tin trường học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/10/2014
Dung lượng: 75.48 kB
Số lần tải: 1465

CV 2500-VP v/v chấn chỉnh các hình thức quảng cáo, tiếp thị trong trường học. CV 2500-VP v/v chấn chỉnh các hình thức quảng cáo, tiếp thị trong trường học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/10/2014
Dung lượng: 53.16 kB
Số lần tải: 1238

 CV 2803/VNPT - BTre - MDV  về việc đầu mối hỗ trợ vnEdu tại các huyện/thành phố CV 2803/VNPT - BTre - MDV về việc đầu mối hỗ trợ vnEdu tại các huyện/thành phố

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/10/2014
Dung lượng: 152.44 kB
Số lần tải: 792

CV 2473-KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí III/2014. CV 2473-KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí III/2014.

hot!
Ngày đăng: 16/10/2014
Dung lượng: 109.35 kB
Số lần tải: 860
Trang 1 của 238

Danh mục

Đăng nhập