Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 2507- TrH v/v tổ chức hội thao GDQP-AN học sinh cấp THPT tỉnh Bến Tre năm 2015. CV 2507- TrH v/v tổ chức hội thao GDQP-AN học sinh cấp THPT tỉnh Bến Tre năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/11/2015
Dung lượng: 192.04 kB
Số lần tải: 245

CV 2506- KT v/v tăng cường sử dụng phần mềm KĐCLGD trường mầm non. CV 2506- KT v/v tăng cường sử dụng phần mềm KĐCLGD trường mầm non.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/11/2015
Dung lượng: 267.21 kB
Số lần tải: 148

Thông báo thay đổi địa điểm bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3. Thông báo thay đổi địa điểm bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/11/2015
Dung lượng: 76.85 kB
Số lần tải: 268

Chương trình hội thi "Tài năng tiếng Anh" năm 2015 cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Chương trình hội thi "Tài năng tiếng Anh" năm 2015 cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/11/2015
Dung lượng: 78.09 kB
Số lần tải: 624

Theo CV số 2242-TrH ngày 21/10/2015.

CV 2488- VP v/v hỗ trợ phòng máy tính để tập huấn phần mềm VNPT-HIS. CV 2488- VP v/v hỗ trợ phòng máy tính để tập huấn phần mềm VNPT-HIS.

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/11/2015
Dung lượng: 185.02 kB
Số lần tải: 1015

CV 2479-TCCB phê duyệt tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2015 CV 2479-TCCB phê duyệt tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2015

mới! & hot!
Ngày đăng: 23/11/2015
Dung lượng: 191.01 kB
Số lần tải: 2263

CV 2471- TrH v/v tham dự cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt khu vực ĐBSCL năm 2015. CV 2471- TrH v/v tham dự cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt khu vực ĐBSCL năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 23/11/2015
Dung lượng: 802.25 kB
Số lần tải: 920

Thông báo kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2015-2016. Thông báo kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 19/11/2015
Dung lượng: 97.58 kB
Số lần tải: 1475

Điều chỉnh thời gian.

Trang 1 của 296

Danh mục

Đăng nhập