Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ cử công chức, viên chức đi học lớp Trung cấp LLCT-HC năm 2017 QĐ cử công chức, viên chức đi học lớp Trung cấp LLCT-HC năm 2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 23/06/2017
Dung lượng: 561.72 kB
Số lần tải: 783

CV số 1228-TrH v/v tổ chức tập huấn Võ cổ truyền CV số 1228-TrH v/v tổ chức tập huấn Võ cổ truyền

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/06/2017
Dung lượng: 57.57 kB
Số lần tải: 236

CV số 1219-KT v/v báo cáo công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018 CV số 1219-KT v/v báo cáo công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/06/2017
Dung lượng: 47.74 kB
Số lần tải: 372

Công văn tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia Công văn tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/06/2017
Dung lượng: 820.63 kB
Số lần tải: 317

Giấy mời họp sơ kết Đề án Phổ cập bơi 6 tháng đầu năm 2017 Giấy mời họp sơ kết Đề án Phổ cập bơi 6 tháng đầu năm 2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/06/2017
Dung lượng: 52.62 kB
Số lần tải: 399

CV số 1178-TH v/v thực hiện các loại hồ sơ sổ sách đối với cấp tiểu học năm học 2017-2018 CV số 1178-TH v/v thực hiện các loại hồ sơ sổ sách đối với cấp tiểu học năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 15/06/2017
Dung lượng: 131.13 kB
Số lần tải: 1313

Điều chỉnh số công văn, nội dung không thay đổi

Trang 1 của 372