Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1735-TH v/v tập huấn dạy học lớp 5 VNEN cấp trường năm học 2014-2015. CV 1735-TH v/v tập huấn dạy học lớp 5 VNEN cấp trường năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/07/2014
Dung lượng: 93.55 kB
Số lần tải: 446

CV 1725-VP v/v tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 và triển khai công tác tài chính, tài sản năm học 2014-2015. CV 1725-VP v/v tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 và triển khai công tác tài chính, tài sản năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/07/2014
Dung lượng: 62.82 kB
Số lần tải: 495

Bổ sung thành phần tham dự: cán bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT.

CV 1724-TrH v/v báo cáo danh sách học sinh đỗ Đại học điểm cao. CV 1724-TrH v/v báo cáo danh sách học sinh đỗ Đại học điểm cao.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/07/2014
Dung lượng: 50.07 kB
Số lần tải: 1304

CV 1720-TrH v/v tổ chức lớp tập huấn cán bộ y tế trường học. CV 1720-TrH v/v tổ chức lớp tập huấn cán bộ y tế trường học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/07/2014
Dung lượng: 70.54 kB
Số lần tải: 980

QĐ v/v cử cán bộ giáo viên tham dự tập huấn giáo dục hướng nghiệp. QĐ v/v cử cán bộ giáo viên tham dự tập huấn giáo dục hướng nghiệp.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/07/2014
Dung lượng: 54.92 kB
Số lần tải: 1254

CV 1717-TrH v/v xét, trao xe đạp tình thương năm 2014. CV 1717-TrH v/v xét, trao xe đạp tình thương năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/07/2014
Dung lượng: 50 kB
Số lần tải: 385

CV 1710 - GDTrH về việc Hướng dẫn thi nghề phổ thông Khoá ngày 24/8/2014 CV 1710 - GDTrH về việc Hướng dẫn thi nghề phổ thông Khoá ngày 24/8/2014

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/07/2014
Dung lượng: 120.61 kB
Số lần tải: 668

Điều chỉnh ở trang 1 phần c) Chương trình thi

CV 1703-TrH v/v thay đổi thời gian tập huấn dạy học gắn liền với thực tiễn. CV 1703-TrH v/v thay đổi thời gian tập huấn dạy học gắn liền với thực tiễn.

hot!
Ngày đăng: 25/07/2014
Dung lượng: 38.56 kB
Số lần tải: 523
Tài liệu đang được soạn/cập nhật bởi thành viên và không sẵn sàng vào lúc này.

QĐ khen thưởng năm học 2013-2014 QĐ khen thưởng năm học 2013-2014

hot!
Ngày đăng: 24/07/2014
Dung lượng: 185.92 kB
Số lần tải: 3206

Các PGD&ĐT, các đơn vị trực thuộc xem quyết định và cử người đến nhận tiền và giấy khen tại Văn phòng Sở.

Trang 1 của 224