Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1602- TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức. CV 1602- TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức.

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/07/2015
Dung lượng: 108.66 kB
Số lần tải: 1269

CV 1594 -TH v/v hướng dẫn đầu tư Trung tâm nguồn thông tin. CV 1594 -TH v/v hướng dẫn đầu tư Trung tâm nguồn thông tin.

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/07/2015
Dung lượng: 834.06 kB
Số lần tải: 428

CV 1570-KTQLCLGD về Đánh giá kết quả công tác KĐCLGD năm học 2014 - 2015 CV 1570-KTQLCLGD về Đánh giá kết quả công tác KĐCLGD năm học 2014 - 2015

hot!
Ngày đăng: 24/07/2015
Dung lượng: 412.24 kB
Số lần tải: 1411

CV 1559 -TrH v/v tham gia xây dựng Dự án "Xây dựng mạng lưới 50X3". CV 1559 -TrH v/v tham gia xây dựng Dự án "Xây dựng mạng lưới 50X3".

hot!
Ngày đăng: 22/07/2015
Dung lượng: 3.89 MB
Số lần tải: 1015

CV 1558 -TrH v/v tham gia Giải thưởng SEAMEO-Nhật Bản. CV 1558 -TrH v/v tham gia Giải thưởng SEAMEO-Nhật Bản.

hot!
Ngày đăng: 22/07/2015
Dung lượng: 972.89 kB
Số lần tải: 784

Thông báo kế hoạch bàn giao thiết bị năm 2015. Thông báo kế hoạch bàn giao thiết bị năm 2015.

hot!
Ngày đăng: 22/07/2015
Dung lượng: 458.37 kB
Số lần tải: 1009
Trang 1 của 277