Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1908-TrH v/v triển khai công tác bồi dưỡng nâng chuẩn năm 2014. CV 1908-TrH v/v triển khai công tác bồi dưỡng nâng chuẩn năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/08/2014
Dung lượng: 53.46 kB
Số lần tải: 2241

CV 1903-TrH v/v tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2014. CV 1903-TrH v/v tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/08/2014
Dung lượng: 61.53 kB
Số lần tải: 794

CV 1898-VP v/v chỉ đạo công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2014-2015. CV 1898-VP v/v chỉ đạo công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/08/2014
Dung lượng: 179.26 kB
Số lần tải: 1005

Biên bản thanh tra thi nghề phổ thông (kèm theo QĐ 34/QĐ-TTr). Biên bản thanh tra thi nghề phổ thông (kèm theo QĐ 34/QĐ-TTr).

hot!
Ngày đăng: 13/08/2014
Dung lượng: 48.5 kB
Số lần tải: 334

QĐ cử cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi nghề phổ thông kì II. QĐ cử cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi nghề phổ thông kì II.

hot!
Ngày đăng: 13/08/2014
Dung lượng: 105.35 kB
Số lần tải: 1118
Trang 1 của 227