Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 738- TrH v/v đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg. CV 738- TrH v/v đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/04/2015
Dung lượng: 104.59 kB
Số lần tải: 404

Giấy mời dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014. Giấy mời dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/04/2015
Dung lượng: 357.47 kB
Số lần tải: 871

CV 737- TCCB v/v đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. CV 737- TCCB v/v đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/04/2015
Dung lượng: 87.82 kB
Số lần tải: 579

Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính trường THPT Nguyễn Trãi. Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính trường THPT Nguyễn Trãi.

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/04/2015
Dung lượng: 618.74 kB
Số lần tải: 557

CV 729 -TrH v/v tổ chức ôn tập cho HS tham gia kì thi THPT quốc gia năm 2015. CV 729 -TrH v/v tổ chức ôn tập cho HS tham gia kì thi THPT quốc gia năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/04/2015
Dung lượng: 144.18 kB
Số lần tải: 592

QĐ 345 V/v thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm 2015 QĐ 345 V/v thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm 2015

hot!
Ngày đăng: 10/04/2015
Dung lượng: 129.91 kB
Số lần tải: 2554
Trang 1 của 263