Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 2875-TrH v/v hưởng ứng tham gia cuộc thi vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã. CV 2875-TrH v/v hưởng ứng tham gia cuộc thi vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/11/2014
Dung lượng: 197.7 kB
Số lần tải: 377

CV 2874-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015. CV 2874-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/11/2014
Dung lượng: 160.88 kB
Số lần tải: 1566

File kèm theo CV 2857-TrH. File kèm theo CV 2857-TrH.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/11/2014
Dung lượng: 387.02 kB
Số lần tải: 830

CV 2857-TrH v/v hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014. CV 2857-TrH v/v hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/11/2014
Dung lượng: 55.55 kB
Số lần tải: 478

Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường THCS Định Hòa. Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường THCS Định Hòa.

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/11/2014
Dung lượng: 797.51 kB
Số lần tải: 772

CV 2841-TCCB v/v trưng dụng viên chức hỗ trợ công tác tại PGD&ĐT. CV 2841-TCCB v/v trưng dụng viên chức hỗ trợ công tác tại PGD&ĐT.

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/11/2014
Dung lượng: 43.66 kB
Số lần tải: 1859

Giấy mời họp thảo luận dự toán thu, chi NSNN năm 2015. Giấy mời họp thảo luận dự toán thu, chi NSNN năm 2015.

hot!
Ngày đăng: 24/11/2014
Dung lượng: 163.96 kB
Số lần tải: 1101

Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính TTGDTX Châu Thành. Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính TTGDTX Châu Thành.

hot!
Ngày đăng: 24/11/2014
Dung lượng: 766.92 kB
Số lần tải: 480
Trang 1 của 244