Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 561.16 kB
Số lần tải: 713

CV 1846- TH v/v hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2015-2016. CV 1846- TH v/v hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2015-2016.

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 530.26 kB
Số lần tải: 650

CV 1838 -VP v/v dự lễ khai giảng năm học 2015-2016. CV 1838 -VP v/v dự lễ khai giảng năm học 2015-2016.

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 566.44 kB
Số lần tải: 1165

CV 1836- TH v/v thông báo cuộc thi vẽ tranh "Đây là cuộc sống của em". CV 1836- TH v/v thông báo cuộc thi vẽ tranh "Đây là cuộc sống của em".

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 377.47 kB
Số lần tải: 420

CV 1833- GDTX v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX. CV 1833- GDTX v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX.

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 970.58 kB
Số lần tải: 237

Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016 Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/08/2015
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 3074

CV 1827 v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2015-2016 CV 1827 v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2015-2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/08/2015
Dung lượng: 711.69 kB
Số lần tải: 1242

CV 1810 -TCCB v/v cung cấp số liệu minh chứng tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. CV 1810 -TCCB v/v cung cấp số liệu minh chứng tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

hot!
Ngày đăng: 27/08/2015
Dung lượng: 116.58 kB
Số lần tải: 1288

Có bổ sung file biểu mẫu

Trang 1 của 282