Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 3053-TCCB v/v báo cáo thống kê số liệu tuyển dụng giáo viên. CV số 3053-TCCB v/v báo cáo thống kê số liệu tuyển dụng giáo viên.

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/12/2016
Dung lượng: 81.13 kB
Số lần tải: 1145

Kế hoạch tập huấn bài võ cổ truyền cho giáo viên các trường phổ thông. Kế hoạch tập huấn bài võ cổ truyền cho giáo viên các trường phổ thông.

mới! & hot!
Ngày đăng: 01/12/2016
Dung lượng: 154.02 kB
Số lần tải: 1003

Kế hoạch v/v đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 Kế hoạch v/v đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/11/2016
Dung lượng: 582.87 kB
Số lần tải: 3478

Kết luận thanh tra trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng Kết luận thanh tra trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/11/2016
Dung lượng: 1.02 MB
Số lần tải: 789

CV số 3034-TrH v/v tập huấn tổ chức hoạt động kỹ năng sống trong trường học. CV số 3034-TrH v/v tập huấn tổ chức hoạt động kỹ năng sống trong trường học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/11/2016
Dung lượng: 177.65 kB
Số lần tải: 1172

CV 3023-KHTC về viêc họp thống nhất số liệu dự toán năm 2017 CV 3023-KHTC về viêc họp thống nhất số liệu dự toán năm 2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/11/2016
Dung lượng: 176.94 kB
Số lần tải: 986

QĐ v/v cử cán bộ làm nhiệm vụ giám sát cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B QĐ v/v cử cán bộ làm nhiệm vụ giám sát cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/11/2016
Dung lượng: 397.06 kB
Số lần tải: 1023

QĐ v/v thanh tra chuyên ngành Trường Mẫu giáo Phước Tuy, huyện Ba Tri QĐ v/v thanh tra chuyên ngành Trường Mẫu giáo Phước Tuy, huyện Ba Tri

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/11/2016
Dung lượng: 159 kB
Số lần tải: 490

CV số 3002-TrH v/v tham dự hội thảo chuyên đề môn tiếng Anh cấp THCS, THPT CV số 3002-TrH v/v tham dự hội thảo chuyên đề môn tiếng Anh cấp THCS, THPT

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/11/2016
Dung lượng: 173.81 kB
Số lần tải: 431

Thay thế phụ lục kèm theo

CV số 3015-CTTT v/v tập huấn trực tuyến về An toàn giao thông. CV số 3015-CTTT v/v tập huấn trực tuyến về An toàn giao thông.

hot!
Ngày đăng: 28/11/2016
Dung lượng: 118.8 kB
Số lần tải: 900

Kết luận thanh tra trường THCS Hoàng Lam, thành phố Bến Tre Kết luận thanh tra trường THCS Hoàng Lam, thành phố Bến Tre

hot!
Ngày đăng: 25/11/2016
Dung lượng: 1.08 MB
Số lần tải: 828

CV số 2992-KHTC v/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU. CV số 2992-KHTC v/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU.

hot!
Ngày đăng: 23/11/2016
Dung lượng: 71.82 kB
Số lần tải: 844
Trang 1 của 345