Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 964- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015. CV 964- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/05/2015
Dung lượng: 117.12 kB
Số lần tải: 433

Kính gửi: các trường THPT, TTGDTX.

CV 963- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015. CV 963- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/05/2015
Dung lượng: 153.04 kB
Số lần tải: 366

Kính gửi: các Phòng GD&ĐT.

CV 944- TCCB v/v báo cáo thống kê. CV 944- TCCB v/v báo cáo thống kê.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/05/2015
Dung lượng: 126.54 kB
Số lần tải: 1199

CV 942-TrH v/v thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư TW Đảng. CV 942-TrH v/v thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư TW Đảng.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/05/2015
Dung lượng: 579.25 kB
Số lần tải: 1050

Kế hoạch công tác phòng chống ma túy trong trường học năm 2015. Kế hoạch công tác phòng chống ma túy trong trường học năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/05/2015
Dung lượng: 346.17 kB
Số lần tải: 355

CV 935 -TTr v/v thanh tra hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2014-2015. CV 935 -TTr v/v thanh tra hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/05/2015
Dung lượng: 148.34 kB
Số lần tải: 678

Giấy mời v/v họp triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đề án NNQG 2020. Giấy mời v/v họp triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đề án NNQG 2020.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/05/2015
Dung lượng: 44.68 kB
Số lần tải: 743
Trang 1 của 267