Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Giấy mời hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 Giấy mời hội nghị tổng kết năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 11/07/2019
Dung lượng: 206.54 kB
Số lần tải: 1169

CV số 1159_KHTC v/v mời họp về công tác thư viện CV số 1159_KHTC v/v mời họp về công tác thư viện

hot!
Ngày đăng: 11/07/2019
Dung lượng: 256.36 kB
Số lần tải: 619

CV số 1139_TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức CV số 1139_TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức

hot!
Ngày đăng: 08/07/2019
Dung lượng: 524.21 kB
Số lần tải: 2150

CV số 1108_VP v/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 CV số 1108_VP v/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 03/07/2019
Dung lượng: 592.53 kB
Số lần tải: 796
Trang 5 của 468

Danh mục

Đăng nhập