Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 542 ngày 26/5/10 v/v nhắc b/c kết quả đánh giá PTTĐ  "XDTHTT, HSTC". CV 542 ngày 26/5/10 v/v nhắc b/c kết quả đánh giá PTTĐ "XDTHTT, HSTC".

hot!
Ngày đăng: 26/05/2010
Dung lượng: 48.25 kB
Số lần tải: 1639

Công văn 539/SGD&ĐT-KTQLCLGD ngày 25/5/2010 V/v Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục năm 2010 Công văn 539/SGD&ĐT-KTQLCLGD ngày 25/5/2010 V/v Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục năm 2010

hot!
Ngày đăng: 25/05/2010
Dung lượng: 151.37 kB
Số lần tải: 2233

Công văn số 539/SGD&ĐT-KTQLCLGD ngày 25/5/2010 của Sở GD&ĐT V/v Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục năm 2010

icon Mẫu báo cáo kèm theo Công văn 539

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng ... Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng ...

hot!
Ngày đăng: 25/05/2010
Dung lượng: 92.89 kB
Số lần tải: 1924

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre lần IX năm 2010.

Công văn hướng dẫn cấp công trình xây dựng phòng học của Chương trình SEQAP Công văn hướng dẫn cấp công trình xây dựng phòng học của Chương trình SEQAP

hot!
Ngày đăng: 25/05/2010
Dung lượng: 120.61 kB
Số lần tải: 2131

Công văn 48/CTĐBCLGDTH ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cấp công trình xây dựng phòng học của Chương trình SEQAP

CV 538 ngày 25/3/10 v/v thông báo cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT. CV 538 ngày 25/3/10 v/v thông báo cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

hot!
Ngày đăng: 25/05/2010
Dung lượng: 65.63 kB
Số lần tải: 2268

Công văn số 537/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 25/5/2010 V/v Tập trung hồ sơ thi của các đơn vị về HĐ coi thi Công văn số 537/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 25/5/2010 V/v Tập trung hồ sơ thi của các đơn vị về HĐ coi thi

hot!
Ngày đăng: 25/05/2010
Dung lượng: 49.23 kB
Số lần tải: 1576

Công văn số 537/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 25/5/2010 V/v Tập trung hồ sơ thi của các đơn vị đăng kí dự thi về Hội đồng coi thi

CV điều chỉnh gói cước ưu đãi dành cho trường học, giáo viên. CV điều chỉnh gói cước ưu đãi dành cho trường học, giáo viên.

hot!
Ngày đăng: 24/05/2010
Dung lượng: 118.96 kB
Số lần tải: 3355

CV 524 ngày 21/5/10 v/v cử CB tham dự giao lưu "CBQL cơ sở GDMN toàn quốc". CV 524 ngày 21/5/10 v/v cử CB tham dự giao lưu "CBQL cơ sở GDMN toàn quốc".

hot!
Ngày đăng: 21/05/2010
Dung lượng: 42.8 kB
Số lần tải: 1658

PGD Ba Tri

PGD Mỏ Cày Nam

Báo cáo số 51/BC-SGD&ĐT ngày 19/5/2010 về việc Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác thi tốt nghiệp.. Báo cáo số 51/BC-SGD&ĐT ngày 19/5/2010 về việc Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác thi tốt nghiệp..

hot!
Ngày đăng: 21/05/2010
Dung lượng: 261.45 kB
Số lần tải: 2119

Báo cáo số 51/BC-SGD&ĐT ngày 19/5/2010 của Sở GD&ĐT về việc Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2009-2010

Tài liệu, biểu mẫu kế hoạch phát triển giáo dục (tiếp theo). Tài liệu, biểu mẫu kế hoạch phát triển giáo dục (tiếp theo).

hot!
Ngày đăng: 20/05/2010
Dung lượng: 795.68 kB
Số lần tải: 1496

Tài liệu, biểu mẫu kế hoạch phát triển giáo dục. Tài liệu, biểu mẫu kế hoạch phát triển giáo dục.

hot!
Ngày đăng: 20/05/2010
Dung lượng: 738.67 kB
Số lần tải: 1517

CV v/v báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2009-2010. CV v/v báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 19/05/2010
Dung lượng: 35.17 kB
Số lần tải: 2128

Danh sách kèm theo giấy mời Họp trực tuyến Danh sách kèm theo giấy mời Họp trực tuyến

hot!
Ngày đăng: 19/05/2010
Dung lượng: 89.71 kB
Số lần tải: 2159

Danh sách kèm theo giấy mời họp trục tuyến Ban chỉ đạo và kiểm tra thi tốt nghiệp cấp tỉnh năm học 2009 - 2010.

Giấy mời Họp trực tyến Ban chỉ đạo và kiểm tra thi ... Giấy mời Họp trực tyến Ban chỉ đạo và kiểm tra thi ...

hot!
Ngày đăng: 19/05/2010
Dung lượng: 72.59 kB
Số lần tải: 1877

Giấy mời Họp trực tuyến Ban chỉ đạo và kiểm tra thi tốt nghiệp cấp tỉnh năm học 2009 - 2010.

CV 511 ngày 19/5/10 v/v tăng cường công tác đảm bảo TTATGT năm 2010. CV 511 ngày 19/5/10 v/v tăng cường công tác đảm bảo TTATGT năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 19/05/2010
Dung lượng: 38.26 kB
Số lần tải: 1640
Trang 399 của 421

Danh mục

Đăng nhập