Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2018 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2018

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 2.74 MB
Số lần tải: 1632

Kết luận thanh tra hoạt động của TTNN EFE huyện Thạnh Phú Kết luận thanh tra hoạt động của TTNN EFE huyện Thạnh Phú

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 612.52 kB
Số lần tải: 1762

CV số 966_VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 CV số 966_VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 2.56 MB
Số lần tải: 1667

CV số 964_VP v/v xét khen thưởng năm học 2017-2018 CV số 964_VP v/v xét khen thưởng năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 25/05/2018
Dung lượng: 89.14 kB
Số lần tải: 3901

CV số 939_VP v/v hướng dẫn rà soát kết quả sáng kiến năm 2018 CV số 939_VP v/v hướng dẫn rà soát kết quả sáng kiến năm 2018

hot!
Ngày đăng: 23/05/2018
Dung lượng: 3.18 MB
Số lần tải: 4397

CV số 545_TrH  v/v tham dự hội thảo về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh 2018 CV số 545_TrH v/v tham dự hội thảo về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh 2018

hot!
Ngày đăng: 22/05/2018
Dung lượng: 343.48 kB
Số lần tải: 1171

Có điều chỉnh

CV số 926_TrH v/v triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018 CV số 926_TrH v/v triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018

hot!
Ngày đăng: 22/05/2018
Dung lượng: 249.56 kB
Số lần tải: 349
Trang 4 của 419

Danh mục

Đăng nhập