Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ v/v thanh tra công tác tổ chức chấm thi THPT QG năm 2018 QĐ v/v thanh tra công tác tổ chức chấm thi THPT QG năm 2018

hot!
Ngày đăng: 13/06/2018
Dung lượng: 257.17 kB
Số lần tải: 1092

Điều chỉnh danh sách

QĐ v/v thanh tra công tác tổ chức coi thi THPT quốc gia năm 2018 QĐ v/v thanh tra công tác tổ chức coi thi THPT quốc gia năm 2018

hot!
Ngày đăng: 12/06/2018
Dung lượng: 1.07 MB
Số lần tải: 2096

CV số 1081_VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2017-2018 CV số 1081_VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 11/06/2018
Dung lượng: 7.51 MB
Số lần tải: 4915

QĐ thay đổi thành viên đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi THPTQG 2018 QĐ thay đổi thành viên đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi THPTQG 2018

hot!
Ngày đăng: 11/06/2018
Dung lượng: 114.17 kB
Số lần tải: 753

Thông báo tổ chức hội thi Tiếng hát hoa phượng đỏ năm 2018 Thông báo tổ chức hội thi Tiếng hát hoa phượng đỏ năm 2018

hot!
Ngày đăng: 11/06/2018
Dung lượng: 279.97 kB
Số lần tải: 560

QĐ v/v thanh tra công tác in sao đề thi THPT quốc gia năm 2018 QĐ v/v thanh tra công tác in sao đề thi THPT quốc gia năm 2018

hot!
Ngày đăng: 06/06/2018
Dung lượng: 190.27 kB
Số lần tải: 706

QĐ v/v thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2018 QĐ v/v thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2018

hot!
Ngày đăng: 05/06/2018
Dung lượng: 239.98 kB
Số lần tải: 1108

Nhắc nhở báo cáo tình hình biên chế năm học 2018-2019 Nhắc nhở báo cáo tình hình biên chế năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 05/06/2018
Dung lượng: 76.07 kB
Số lần tải: 836

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương báo cáo, hạn chót ngày 07/6/2018.

Trang 2 của 419

Danh mục

Đăng nhập