Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Tài liệu Hội thảo KHKT 2018 Tài liệu Hội thảo KHKT 2018

hot!
Ngày đăng: 06/08/2018
Dung lượng: 640.39 kB
Số lần tải: 1083

CV số 1476_TrH-TX v/v hỗ trợ công tác tổ chức HKPĐ năm 2018 CV số 1476_TrH-TX v/v hỗ trợ công tác tổ chức HKPĐ năm 2018

hot!
Ngày đăng: 02/08/2018
Dung lượng: 127.97 kB
Số lần tải: 2883

Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2018-2019 Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 02/08/2018
Dung lượng: 961.81 kB
Số lần tải: 4373

CV số 1465_KHTC v/v hướng dẫn sử dụng hóa đơn bán tài sản công CV số 1465_KHTC v/v hướng dẫn sử dụng hóa đơn bán tài sản công

hot!
Ngày đăng: 02/08/2018
Dung lượng: 130.58 kB
Số lần tải: 3010

CV số 1448_CTTT v/v giới thiệu học sinh nhận học bổng "Quỹ Hạt giống Việt" Báo Nhân Dân 2018 CV số 1448_CTTT v/v giới thiệu học sinh nhận học bổng "Quỹ Hạt giống Việt" Báo Nhân Dân 2018

hot!
Ngày đăng: 01/08/2018
Dung lượng: 125.5 kB
Số lần tải: 3040

Các đơn vị nhập danh sách học sinh được chọn vào mẫu gửi về địa chỉ email (nêu trong văn bản) trong ngày 03/8/2018.

CV số 1449_TrH-TX v/v tập huấn máy tính cầm tay cho giáo viên TTGDNN-GDTX CV số 1449_TrH-TX v/v tập huấn máy tính cầm tay cho giáo viên TTGDNN-GDTX

hot!
Ngày đăng: 01/08/2018
Dung lượng: 154.05 kB
Số lần tải: 3167

Bổ sung danh sách

Trang 8 của 431

Danh mục

Đăng nhập