Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 691_TrH-TX v/v đăng ký “Đơn vị học tập” năm 2020. CV số 691_TrH-TX v/v đăng ký “Đơn vị học tập” năm 2020.

hot!
Ngày đăng: 14/04/2020
Dung lượng: 1 MB
Số lần tải: 1001

CV số 679_TrH-TX v/v thông báo lịch phát sóng trên truyền hình - lần 2. CV số 679_TrH-TX v/v thông báo lịch phát sóng trên truyền hình - lần 2.

hot!
Ngày đăng: 13/04/2020
Dung lượng: 1.11 MB
Số lần tải: 1376

CV số 653_VP v/v  triển khai thực hiện Thông báo số 146/TB-VPCP CV số 653_VP v/v triển khai thực hiện Thông báo số 146/TB-VPCP

hot!
Ngày đăng: 09/04/2020
Dung lượng: 1.12 MB
Số lần tải: 1432

CV số 636_VP v/v  thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch COVID-19 CV số 636_VP v/v thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch COVID-19

hot!
Ngày đăng: 08/04/2020
Dung lượng: 887.85 kB
Số lần tải: 1093

CV số 640_VP v/v  thông tin mua khẩu trang vải CV số 640_VP v/v thông tin mua khẩu trang vải

hot!
Ngày đăng: 07/04/2020
Dung lượng: 4.56 MB
Số lần tải: 2846
Trang 7 của 504

Danh mục

Đăng nhập