Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 939_VP v/v hướng dẫn rà soát kết quả sáng kiến năm 2018 CV số 939_VP v/v hướng dẫn rà soát kết quả sáng kiến năm 2018

hot!
Ngày đăng: 23/05/2018
Dung lượng: 3.18 MB
Số lần tải: 4451

CV số 545_TrH  v/v tham dự hội thảo về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh 2018 CV số 545_TrH v/v tham dự hội thảo về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh 2018

hot!
Ngày đăng: 22/05/2018
Dung lượng: 343.48 kB
Số lần tải: 1200

Có điều chỉnh

CV số 926_TrH v/v triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018 CV số 926_TrH v/v triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018

hot!
Ngày đăng: 22/05/2018
Dung lượng: 249.56 kB
Số lần tải: 373

CV số 887_CTTT v/v thông tin học bổng Lương Văn Can CV số 887_CTTT v/v thông tin học bổng Lương Văn Can

hot!
Ngày đăng: 16/05/2018
Dung lượng: 155.07 kB
Số lần tải: 582

Giấy mời họp ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2017-2018 Giấy mời họp ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 16/05/2018
Dung lượng: 164.61 kB
Số lần tải: 841

Các đơn vị thuộc huyện Mỏ Cày Bắc họp tại phòng họp trực tuyến của TP Bến Tre (đặt tại trường THCS Mỹ Hóa)

CV số 871_TH v/v bổ sung tài liệu dạy học tiếng Anh cấp tiểu học CV số 871_TH v/v bổ sung tài liệu dạy học tiếng Anh cấp tiểu học

hot!
Ngày đăng: 16/05/2018
Dung lượng: 84.86 kB
Số lần tải: 402

CV số 864_KT v/v chuẩn bị các điều kiện tổ chức kì thi THPT QG 2018 CV số 864_KT v/v chuẩn bị các điều kiện tổ chức kì thi THPT QG 2018

hot!
Ngày đăng: 15/05/2018
Dung lượng: 210.65 kB
Số lần tải: 753

Chỉnh sửa thời gian báo cáo

CV số 846_KHTC v/v báo cáo thống kê cuối năm học 2017-2018 CV số 846_KHTC v/v báo cáo thống kê cuối năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 15/05/2018
Dung lượng: 182.51 kB
Số lần tải: 874
Trang 7 của 421

Danh mục

Đăng nhập