Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1591_CTTT v/v tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT CV số 1591_CTTT v/v tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT

mới!
Ngày đăng: 21/08/2018
Dung lượng: 198.13 kB
Số lần tải: 90

Hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/08/2018
Dung lượng: 9.87 MB
Số lần tải: 2762

Điều chỉnh phụ lục 4, 5

Thông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" Thông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm 2018"

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/08/2018
Dung lượng: 178.85 kB
Số lần tải: 443

CV số 1579_TrH-TX v/v họp triển khai nhiệm vụ GD trung học năm học 2018-2019 CV số 1579_TrH-TX v/v họp triển khai nhiệm vụ GD trung học năm học 2018-2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/08/2018
Dung lượng: 1.21 MB
Số lần tải: 1148

CV số 1573_TrH-TX v/v giới thiệu Bộ sách Tin học cấp THCS CV số 1573_TrH-TX v/v giới thiệu Bộ sách Tin học cấp THCS

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/08/2018
Dung lượng: 91.83 kB
Số lần tải: 870

Quyết định khen thưởng thành tích Trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia 100% năm học 2017-2018 Quyết định khen thưởng thành tích Trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia 100% năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 16/08/2018
Dung lượng: 196.37 kB
Số lần tải: 1888

Bằng khen nhận tại Văn phòng Sở, tiền thưởng chuyển khoản về các trường

Quyết định khen thưởng thành tích học sinh đạt giải cao trong các kì thi quốc gia, khu vực và học sinh đỗ thủ khoa kì thi THPT QG 2018 Quyết định khen thưởng thành tích học sinh đạt giải cao trong các kì thi quốc gia, khu vực và học sinh đỗ thủ khoa kì thi THPT QG 2018

hot!
Ngày đăng: 16/08/2018
Dung lượng: 549.24 kB
Số lần tải: 1853

Tiền thưởng chuyển khoản cho các trường

Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 14/08/2018
Dung lượng: 4.58 MB
Số lần tải: 2287

Thông báo tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng các chuyên ngành y năm 2018 Thông báo tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng các chuyên ngành y năm 2018

hot!
Ngày đăng: 13/08/2018
Dung lượng: 352.88 kB
Số lần tải: 1831

Các trường đăng thông báo này lên website của trường và dán lên bảng thông báo

Trang 1 của 426

Danh mục

Đăng nhập