Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015. Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/08/2014
Dung lượng: 292.03 kB
Số lần tải: 225

CV 1973-VP v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND. CV 1973-VP v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/08/2014
Dung lượng: 664.84 kB
Số lần tải: 632

CV 1966-TH v/v cập nhật dữ liệu Seqap online. CV 1966-TH v/v cập nhật dữ liệu Seqap online.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2014
Dung lượng: 58.5 kB
Số lần tải: 287

CV 1965-KHTC v/v báo cáo thống kê đầu năm học 2014-2015. CV 1965-KHTC v/v báo cáo thống kê đầu năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2014
Dung lượng: 2.88 MB
Số lần tải: 1207

QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác Phổ cập giáo dục mầm non năm 2014. QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác Phổ cập giáo dục mầm non năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2014
Dung lượng: 44.72 kB
Số lần tải: 490

Danh sách kèm theo

CV 1964-TH v/v hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2014-2015. CV 1964-TH v/v hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2014
Dung lượng: 221.3 kB
Số lần tải: 998

QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác Phổ cập giáo dục mầm non năm 2014. QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác Phổ cập giáo dục mầm non năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2014
Dung lượng: 83.86 kB
Số lần tải: 422

Có điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và QLCLGD năm học 2014-2015 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và QLCLGD năm học 2014-2015

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/08/2014
Dung lượng: 255.69 kB
Số lần tải: 1000

Danh sách tham dự lớp Kế toán trưởng kèm CV 1961-CN. Danh sách tham dự lớp Kế toán trưởng kèm CV 1961-CN.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/08/2014
Dung lượng: 126.5 kB
Số lần tải: 1219

Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/08/2014
Dung lượng: 134.57 kB
Số lần tải: 2232
Trang 1 của 229

Danh mục

Đăng nhập