Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ khen thưởng năm học 2013-2014 QĐ khen thưởng năm học 2013-2014

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/07/2014
Dung lượng: 185.92 kB
Số lần tải: 1014

Các PGD&ĐT, các đơn vị trực thuộc xem quyết định và cử người đến nhận tiền và giấy khen tại Văn phòng Sở.

Thông báo danh mục thiết bị cung cấp năm 2014. Thông báo danh mục thiết bị cung cấp năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/07/2014
Dung lượng: 385.04 kB
Số lần tải: 412

CV 1675-KHTC v/v báo cáo công tác CSVC, sách và TBDH năm học 2013-2014. CV 1675-KHTC v/v báo cáo công tác CSVC, sách và TBDH năm học 2013-2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 23/07/2014
Dung lượng: 57.73 kB
Số lần tải: 853

CV 1674-TrH v/v rà soát thông tin giải thưởng Trương Vĩnh Ký năm 2014. CV 1674-TrH v/v rà soát thông tin giải thưởng Trương Vĩnh Ký năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 23/07/2014
Dung lượng: 426.33 kB
Số lần tải: 463
Trang 1 của 223

Danh mục

Đăng nhập