Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 3110-VP v/v hướng dẫn tổ chức Sơ kết và báo cáo học kì 1 năm học 2014-2015. CV 3110-VP v/v hướng dẫn tổ chức Sơ kết và báo cáo học kì 1 năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/12/2014
Dung lượng: 353.71 kB
Số lần tải: 852

CV 3103-VP v/v tham gia viết bài cho tạp chí Dạy và Học Xuân Ất Mùi 2015. CV 3103-VP v/v tham gia viết bài cho tạp chí Dạy và Học Xuân Ất Mùi 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/12/2014
Dung lượng: 196.55 kB
Số lần tải: 317

CV 3098-VP v/v tăng cường PCCC mùa khô và Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. CV 3098-VP v/v tăng cường PCCC mùa khô và Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/12/2014
Dung lượng: 74.99 kB
Số lần tải: 286

CV 3093-VP v/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2015. CV 3093-VP v/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/12/2014
Dung lượng: 100.06 kB
Số lần tải: 1786

CV 3069-VP v/v mời dự họp kiểm điểm Ban Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2014. CV 3069-VP v/v mời dự họp kiểm điểm Ban Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2014.

hot!
Ngày đăng: 17/12/2014
Dung lượng: 46.79 kB
Số lần tải: 1388
Trang 1 của 247

Danh mục

Đăng nhập