Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 2770-KT v/v khảo sát nhu cầu học tập và hướng nghiệp cho học sinh THPT CV số 2770-KT v/v khảo sát nhu cầu học tập và hướng nghiệp cho học sinh THPT

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/10/2016
Dung lượng: 294.62 kB
Số lần tải: 195

CV số 2794-MN v/v hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2016-2017 CV số 2794-MN v/v hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2016-2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/10/2016
Dung lượng: 1.4 MB
Số lần tải: 339

File mềm biểu thống kê gửi trực tiếp vào email các Phòng GD&ĐT

CV số 2782-KT v/v tăng cường các hoạt động ứng dụng CNTT trong trường học. CV số 2782-KT v/v tăng cường các hoạt động ứng dụng CNTT trong trường học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/10/2016
Dung lượng: 538.2 kB
Số lần tải: 1322

Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên Trung tâm học tập cộng đồng năm 2016 Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên Trung tâm học tập cộng đồng năm 2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/10/2016
Dung lượng: 264.34 kB
Số lần tải: 873

Thay đổi thời gian tập huấn

Kết luận thanh tra Phòng GD&ĐT Bình Đại Kết luận thanh tra Phòng GD&ĐT Bình Đại

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/10/2016
Dung lượng: 1.97 MB
Số lần tải: 1201

QĐ thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ba Tri QĐ thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ba Tri

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/10/2016
Dung lượng: 194.82 kB
Số lần tải: 670

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay Chữ tốt năm 2016 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay Chữ tốt năm 2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 152.1 kB
Số lần tải: 568

CV số 2744-GDTX v/v rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở giáo dục thường xuyên CV số 2744-GDTX v/v rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở giáo dục thường xuyên

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 307.57 kB
Số lần tải: 353

Bổ sung biểu mẫu

CV số 2743-GDTH v/v chuẩn bị nội dung tập huấn đánh giá học sinh tiểu học CV số 2743-GDTH v/v chuẩn bị nội dung tập huấn đánh giá học sinh tiểu học

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 91.94 kB
Số lần tải: 622

QĐ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trường THPT Trần Trường Sinh QĐ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trường THPT Trần Trường Sinh

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 197.77 kB
Số lần tải: 623

CV số 2736-TTr v/v điều chỉnh văn bản CV số 2736-TTr v/v điều chỉnh văn bản

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 61.5 kB
Số lần tải: 1041
Trang 1 của 341

Danh mục

Đăng nhập