Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Lịch thi đấu điền kinh - Hội thao GDQP-AN năm 2015. Lịch thi đấu điền kinh - Hội thao GDQP-AN năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/11/2015
Dung lượng: 856.55 kB
Số lần tải: 452

CV 2505 _KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí III năm 2015 CV 2505 _KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí III năm 2015

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/11/2015
Dung lượng: 200.14 kB
Số lần tải: 482

CV 2507- TrH v/v tổ chức hội thao GDQP-AN học sinh cấp THPT tỉnh Bến Tre năm 2015. CV 2507- TrH v/v tổ chức hội thao GDQP-AN học sinh cấp THPT tỉnh Bến Tre năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/11/2015
Dung lượng: 192.04 kB
Số lần tải: 343

CV 2506- KT v/v tăng cường sử dụng phần mềm KĐCLGD trường mầm non. CV 2506- KT v/v tăng cường sử dụng phần mềm KĐCLGD trường mầm non.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/11/2015
Dung lượng: 267.21 kB
Số lần tải: 222

Thông báo thay đổi địa điểm bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3. Thông báo thay đổi địa điểm bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/11/2015
Dung lượng: 76.85 kB
Số lần tải: 313

Chương trình hội thi "Tài năng tiếng Anh" năm 2015 cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Chương trình hội thi "Tài năng tiếng Anh" năm 2015 cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/11/2015
Dung lượng: 78.09 kB
Số lần tải: 711

Theo CV số 2242-TrH ngày 21/10/2015.

CV 2488- VP v/v hỗ trợ phòng máy tính để tập huấn phần mềm VNPT-HIS. CV 2488- VP v/v hỗ trợ phòng máy tính để tập huấn phần mềm VNPT-HIS.

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/11/2015
Dung lượng: 185.02 kB
Số lần tải: 1044

CV 2479-TCCB phê duyệt tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2015 CV 2479-TCCB phê duyệt tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2015

hot!
Ngày đăng: 23/11/2015
Dung lượng: 191.01 kB
Số lần tải: 2376
Trang 1 của 296

Danh mục

Đăng nhập