Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1042-TH v/v mời dự Hội thảo nâng cao năng lực giám sát và đánh giá. CV số 1042-TH v/v mời dự Hội thảo nâng cao năng lực giám sát và đánh giá.

mới! & hot!
Ngày đăng: 06/05/2016
Dung lượng: 102.54 kB
Số lần tải: 418

CV số 1036-KT v/v hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký dự thi. CV số 1036-KT v/v hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

mới! & hot!
Ngày đăng: 06/05/2016
Dung lượng: 77.88 kB
Số lần tải: 364

Các đơn vị lưu ý có điều chỉnh số phong bì thư phải nộp là 01 (một) phong bì.

CV 1020 v/v kiểm điểm hết nhiệm kỳ đối với cán bộ quản lý năm 2016 CV 1020 v/v kiểm điểm hết nhiệm kỳ đối với cán bộ quản lý năm 2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 05/05/2016
Dung lượng: 132.93 kB
Số lần tải: 1066

Cv số 1016 v/v tham dự Hội khỏe Phù Đổng Khu vực V năm 2016 Cv số 1016 v/v tham dự Hội khỏe Phù Đổng Khu vực V năm 2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 04/05/2016
Dung lượng: 114.29 kB
Số lần tải: 675

Cv 1015 v/v hướng dẫn tổng kết năm học 2015-2016 Cv 1015 v/v hướng dẫn tổng kết năm học 2015-2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 04/05/2016
Dung lượng: 125.46 kB
Số lần tải: 2717

Hướng dẫn nhận xét, đánh giá CBQL, GV, NV năm học 2015-2016 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá CBQL, GV, NV năm học 2015-2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 04/05/2016
Dung lượng: 531.29 kB
Số lần tải: 3453

CV số 35-TTr v/v báo cáo tổng kết công tác kiểm tra năm học 2015-2016. CV số 35-TTr v/v báo cáo tổng kết công tác kiểm tra năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 28/04/2016
Dung lượng: 82.18 kB
Số lần tải: 969
Trang 1 của 317

Danh mục

Đăng nhập