Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1198_TCCB v/v bổ sung nội dung CV 1155_TCCB về xây dựng biên chế năm 2019 CV số 1198_TCCB v/v bổ sung nội dung CV 1155_TCCB về xây dựng biên chế năm 2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/06/2018
Dung lượng: 192.17 kB
Số lần tải: 734

CV số 1188_TCCB v/v chấn chỉnh đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp CV số 1188_TCCB v/v chấn chỉnh đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/06/2018
Dung lượng: 176.06 kB
Số lần tải: 1628

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/06/2018
Dung lượng: 1.22 MB
Số lần tải: 3443

CV số 1171_KT v/v rà soát danh sách cán bộ, giáo viên học lớp TC LLCT-HC năm 2018 CV số 1171_KT v/v rà soát danh sách cán bộ, giáo viên học lớp TC LLCT-HC năm 2018

hot!
Ngày đăng: 19/06/2018
Dung lượng: 1.24 MB
Số lần tải: 2427

Bổ sung bản cam kết

CV số 1167_CTTT v/v giới thiệu học sinh giỏi họ Đặng CV số 1167_CTTT v/v giới thiệu học sinh giỏi họ Đặng

hot!
Ngày đăng: 19/06/2018
Dung lượng: 210.04 kB
Số lần tải: 699

Nhắc nhở báo cáo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo CV 996-TCCB ngày 30/5/2018 Nhắc nhở báo cáo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo CV 996-TCCB ngày 30/5/2018

hot!
Ngày đăng: 19/06/2018
Dung lượng: 87.11 kB
Số lần tải: 845

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị báo cáo về Phòng TCCB, hạn chót trong ngày 20/6/2018

KHẨN: CV số 1155_TCCB v/v xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019 KHẨN: CV số 1155_TCCB v/v xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019

hot!
Ngày đăng: 18/06/2018
Dung lượng: 154.36 kB
Số lần tải: 1603

Hướng dẫn kinh phí tổ chức hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ Hướng dẫn kinh phí tổ chức hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ

hot!
Ngày đăng: 18/06/2018
Dung lượng: 549.83 kB
Số lần tải: 610

CV số 1129_CTTT v/v triển khai Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT CV số 1129_CTTT v/v triển khai Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT

hot!
Ngày đăng: 15/06/2018
Dung lượng: 501.67 kB
Số lần tải: 1409

Nhắc nhở báo cáo đánh giá cuối năm theo Hướng dẫn 412/HD-SGD&ĐT ngày 15/3/2018 Nhắc nhở báo cáo đánh giá cuối năm theo Hướng dẫn 412/HD-SGD&ĐT ngày 15/3/2018

hot!
Ngày đăng: 14/06/2018
Dung lượng: 75.04 kB
Số lần tải: 668

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo về Phòng Tổ chức cán bộ Sở, hạn chót ngày 15/6/2018.

Trang 1 của 419

Danh mục

Đăng nhập