Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1874- TH v/v dạy môn tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2015-2016. CV 1874- TH v/v dạy môn tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2015-2016.

mới! & hot!
Ngày đăng: 04/09/2015
Dung lượng: 149.19 kB
Số lần tải: 659

CV 1871- VP v/v mời dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến. CV 1871- VP v/v mời dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến.

mới! & hot!
Ngày đăng: 04/09/2015
Dung lượng: 55.17 kB
Số lần tải: 562

CV 1862 -TH v/v tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2015. CV 1862 -TH v/v tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 03/09/2015
Dung lượng: 129.09 kB
Số lần tải: 1043

CV 1858- TrH v/v nhận học bổng khuyến học năm 2015. CV 1858- TrH v/v nhận học bổng khuyến học năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 03/09/2015
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 1406

Hướng dẫn kinh phí tổ chức thi nghề phổ thông. Hướng dẫn kinh phí tổ chức thi nghề phổ thông.

mới! & hot!
Ngày đăng: 01/09/2015
Dung lượng: 326.07 kB
Số lần tải: 548

CV 1851- TH v/v hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học. CV 1851- TH v/v hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 01/09/2015
Dung lượng: 385.85 kB
Số lần tải: 753

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 561.16 kB
Số lần tải: 2300
Trang 1 của 283

Danh mục

Đăng nhập