Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Giấy mời họp thảo luận dự toán thu, chi NSNN năm 2015. Giấy mời họp thảo luận dự toán thu, chi NSNN năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/11/2014
Dung lượng: 163.96 kB
Số lần tải: 685

Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính TTGDTX Châu Thành. Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính TTGDTX Châu Thành.

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/11/2014
Dung lượng: 766.92 kB
Số lần tải: 230

CV 2820-TrH v/v khảo sát chuyên môn các trường THPT. CV 2820-TrH v/v khảo sát chuyên môn các trường THPT.

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/11/2014
Dung lượng: 78.36 kB
Số lần tải: 900

CV 2818-TrH v/v kiểm tra phổ cập giáo dục TH, THCS và TrH năm 2014. CV 2818-TrH v/v kiểm tra phổ cập giáo dục TH, THCS và TrH năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/11/2014
Dung lượng: 120.2 kB
Số lần tải: 813

Kế hoạch học tập lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng. Kế hoạch học tập lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng.

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/11/2014
Dung lượng: 634.51 kB
Số lần tải: 1634

Phụ lục kèm CV 2255-TrH ngày 26/9/2014. Phụ lục kèm CV 2255-TrH ngày 26/9/2014.

hot!
Ngày đăng: 18/11/2014
Dung lượng: 71.41 kB
Số lần tải: 951
Trang 1 của 243

Danh mục

Đăng nhập