Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông báo chức danh và chữ ký Phó Chánh thanh tra Sở. Thông báo chức danh và chữ ký Phó Chánh thanh tra Sở.

mới! & hot!
Ngày đăng: 08/10/2015
Dung lượng: 71.07 kB
Số lần tải: 1294

Phụ lục mới kèm theo CV 2003-GDTX ngày 21/9/2015. Phụ lục mới kèm theo CV 2003-GDTX ngày 21/9/2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 07/10/2015
Dung lượng: 190.9 kB
Số lần tải: 421

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo phụ lục mới này (hủy bỏ phụ lục đăng kèm với CV 2003-GDTX đã đăng trên website Sở ngày 21/9/2015)

CV 2130-TH v/v nghiệm thu dữ liệu SEQAP Online. CV 2130-TH v/v nghiệm thu dữ liệu SEQAP Online.

mới! & hot!
Ngày đăng: 07/10/2015
Dung lượng: 105.02 kB
Số lần tải: 204

Thông báo v/v giới thiệu chức danh cán bộ quản lý. Thông báo v/v giới thiệu chức danh cán bộ quản lý.

mới! & hot!
Ngày đăng: 07/10/2015
Dung lượng: 130 kB
Số lần tải: 1674

Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Chuyên Bến Tre. Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Chuyên Bến Tre.

mới! & hot!
Ngày đăng: 07/10/2015
Dung lượng: 1.15 MB
Số lần tải: 832

QĐ v/v thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trường THPT Diệp Minh Châu. QĐ v/v thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trường THPT Diệp Minh Châu.

mới! & hot!
Ngày đăng: 06/10/2015
Dung lượng: 183.37 kB
Số lần tải: 982

CV 2119- VP v/v đăng ký cây trồng phân tán năm 2016. CV 2119- VP v/v đăng ký cây trồng phân tán năm 2016.

mới! & hot!
Ngày đăng: 06/10/2015
Dung lượng: 53.49 kB
Số lần tải: 447

Quyết định của UBND tỉnh v/v khen thưởng năm học 2014-2015. Quyết định của UBND tỉnh v/v khen thưởng năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 05/10/2015
Dung lượng: 1.58 MB
Số lần tải: 4412

Đề nghị các đơn vị đến Văn phòng Sở nhận giấy khen và khung bằng khen, riêng tiền khen thưởng sẽ thông báo nhận sau.

Trang 1 của 288

Danh mục

Đăng nhập