Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 396-TH v/v gửi băng hình trải nghiệm sáng tạo. CV 396-TH v/v gửi băng hình trải nghiệm sáng tạo.

mới! & hot!
Ngày đăng: 05/03/2015
Dung lượng: 42.1 kB
Số lần tải: 373

CV 395 -TrH v/v hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015. CV 395 -TrH v/v hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 05/03/2015
Dung lượng: 55.62 kB
Số lần tải: 241

Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN. Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN.

mới! & hot!
Ngày đăng: 04/03/2015
Dung lượng: 44.22 kB
Số lần tải: 633

CV 388- VP v/v hướng dẫn nộp sáng kiến kinh nghiệm năm 2015. CV 388- VP v/v hướng dẫn nộp sáng kiến kinh nghiệm năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 04/03/2015
Dung lượng: 74.91 kB
Số lần tải: 1110

CV 372- TTr v/v triển khai Hiến pháp. CV 372- TTr v/v triển khai Hiến pháp.

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/03/2015
Dung lượng: 59.8 kB
Số lần tải: 1162

CV 377 -GDCN v/v đăng ký mua tài liệu tuyển sinh năm 2015. CV 377 -GDCN v/v đăng ký mua tài liệu tuyển sinh năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/03/2015
Dung lượng: 59.05 kB
Số lần tải: 718

Kính gửi các TTGDTX, các TT Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp. Kính gửi các TTGDTX, các TT Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp.

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/03/2015
Dung lượng: 28 kB
Số lần tải: 326

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo biểu mẫu của Sở Lao động TBXH.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới". Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/03/2015
Dung lượng: 274.7 kB
Số lần tải: 802
Trang 1 của 256

Danh mục

Đăng nhập