Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020

mới! & hot!
Ngày đăng: 14/08/2019
Dung lượng: 736.93 kB
Số lần tải: 1312

Thực hiện công tác KĐCLGD, chuẩn bị đánh giá ngoài đợt tháng 11/2019 Thực hiện công tác KĐCLGD, chuẩn bị đánh giá ngoài đợt tháng 11/2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 14/08/2019
Dung lượng: 211.62 kB
Số lần tải: 813

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em

mới! & hot!
Ngày đăng: 14/08/2019
Dung lượng: 389.22 kB
Số lần tải: 218

KHẨN: CV số 1355_TCCB v/v dự họp bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý KHẨN: CV số 1355_TCCB v/v dự họp bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý

hot!
Ngày đăng: 12/08/2019
Dung lượng: 348.92 kB
Số lần tải: 1615

CV số 1338-TH v/v hướng dẫn tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm 2019 CV số 1338-TH v/v hướng dẫn tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm 2019

hot!
Ngày đăng: 12/08/2019
Dung lượng: 168.03 kB
Số lần tải: 249

Điều chỉnh danh sách các trường được chọn

Trang 1 của 468

Danh mục

Đăng nhập