Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận kết quả điểm thi Tuyển sinh vào lớp 10

Email In PDF.

Mời các trường THPT nhận kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 tại Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Thông báo nhận chứng nhận kết quả điểm thi THPT Quốc gia cụm thi ĐH Luật TP Hồ Chí MInh

Email In PDF.

Phòng Khảo thí, Quản lý CLGD và CNTT thông báo các điểm đăng ký dự thi đến Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận giấy chứng nhận kết quả điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Luật TP Hồ Chí Minh để phát lại cho thí sinh.

 

Thông báo nhận danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT 2016

Email In PDF.

Nơi nhận danh sách: Phòng Khảo thí, quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin

 

Thông báo nhập số liệu học sinh tốt nghiệp vào hệ thống thống kê online.

Email In PDF.

Theo CV số 1070/SGD&ĐT-KHTC ngày 10/5/2016, đề nghị các trường THPT, TTGDTX nhập số liệu học sinh tốt nghiệp vào hệ thống thống kê online và gửi cấp trên, chậm nhất ngày 29/7/2016

 

Thông báo về việc công bố kết quả tốt nghiệp THPT tạm thời

Email In PDF.

Phòng Khảo thí, Quản lý CLGD và CNTT thông báo các trường THPT, Các Trumg tâm GDTX:

Sở đã hoàn thành thủ tục xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 cho thí sinh, hiện đang tổ chức in ấn, trình Lãnh đạo ký duyệt, sau khi hoàn thành sẽ thông báo các đơn vị nhận kết quả chính thức.

Để kịp thời công bố kết quả cho thí sinh; Các trường THPT, Trung tâm GDTX đăng nhập vào hệ thống với tài khoản được cấp, download kết quả tốt nghiệp THPT và công bố tạm thời cho thí sinh (đóng dẫu treo trên trang in kết quả); Hiệu trưởng, Giám đốc đơn vị tổ chức in ấn, ký xác nhận để cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh.

 
Trang 10 của 45

Danh mục

Đăng nhập