Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận chứng nhận kết quả điểm thi THPT Quốc gia cụm thi ĐH Luật TP Hồ Chí MInh

Email In PDF.

Phòng Khảo thí, Quản lý CLGD và CNTT thông báo các điểm đăng ký dự thi đến Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận giấy chứng nhận kết quả điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Đại học Luật TP Hồ Chí Minh để phát lại cho thí sinh.

 

Thông báo nhận danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT 2016

Email In PDF.

Nơi nhận danh sách: Phòng Khảo thí, quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin

 

Thông báo nhập số liệu học sinh tốt nghiệp vào hệ thống thống kê online.

Email In PDF.

Theo CV số 1070/SGD&ĐT-KHTC ngày 10/5/2016, đề nghị các trường THPT, TTGDTX nhập số liệu học sinh tốt nghiệp vào hệ thống thống kê online và gửi cấp trên, chậm nhất ngày 29/7/2016

 

Thông báo về việc công bố kết quả tốt nghiệp THPT tạm thời

Email In PDF.

Phòng Khảo thí, Quản lý CLGD và CNTT thông báo các trường THPT, Các Trumg tâm GDTX:

Sở đã hoàn thành thủ tục xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 cho thí sinh, hiện đang tổ chức in ấn, trình Lãnh đạo ký duyệt, sau khi hoàn thành sẽ thông báo các đơn vị nhận kết quả chính thức.

Để kịp thời công bố kết quả cho thí sinh; Các trường THPT, Trung tâm GDTX đăng nhập vào hệ thống với tài khoản được cấp, download kết quả tốt nghiệp THPT và công bố tạm thời cho thí sinh (đóng dẫu treo trên trang in kết quả); Hiệu trưởng, Giám đốc đơn vị tổ chức in ấn, ký xác nhận để cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh.

 

Về việc tra cứu điểm thi kết quả thi THPT Quốc gia

Email In PDF.

Phòng Khảo thí, Quản lý CLGD và CNTT thông báo đến các trường THPT, các Trung tâm GDTX và thí sinh kết quả điểm thi THPT Quốc gia cụm thi Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre sẽ được công bố vào sáng ngày 19/7/2016. Kết quả điểm thi các thí sinh dự thi Cụm Đại học Luật sẽ do trường Đại học Luật TP Hồ CHí Minh công bố.

Để tra cứu trực tuyến điểm thi, các đơn vị, các thí sinh truy cập vào trang http://tracuudiem.bentre.edu.vn hoặc trang http://khaothi.bentre.edu.vn.

Ngoài ra, danh sách kết quả cụm thi do Sở chủ trì cũng sẽ được công bố trên trang web http://bentre.edu.vn đồng thời Sở sẽ gởi File kết quả thi qua email về cho các điểm đăng ký dự thi.

Hiên Website Sở đang có rất nhiều lượt truy cập và download nên có thể bị chậm, không vào được vào sáng mai nếu có nhiều đơn vị và thí sinh cùng truy cập. Các đơn vị có thể chờ nhận kết quả qua email, các thí sinh có thể tra cứu điểm trên 02 website tra cứu điểm như thông báo trên.

 
Trang 10 của 45

Danh mục

Đăng nhập