Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo góp ý kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2017-2018

Email In PDF.

Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT đề nghị các đơn vị chưa gởi văn bản góp ý Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 (đính kèm danh sách các đơn vị chưa gởi báo cáo) khẩn trương gởi văn bản góp ý về Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT (theo Công văn 2190/SGD&ĐT-KTQLCLGD&CNTT) để Sở tổng hợp xây dựng phương án báo cáo báo cáo UBND tỉnh.

Trường hợp thống nhất với phương án, đơn vị vẫn phải phản hồi là thống nhất với phương án.

 

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí III/2016

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị, trường học báo cáo công tác xã hội hóa quí III/2016 về Sở (Phòng KHTC) trước ngày 27/9/2016

 

Thư chúc mừng năm học mới

Email In PDF.

Thư chúc mừng năm học mới của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đề nghị các đơn vị đưa vào nội dung chương trình khai giảng năm học mới 2016- 2017 phù hợp cấp học.

Lưu ý: cấp THCS, THPT, các trung tâm GDNN-GDTX đưa nội dung đọc thư (tệp Giáo dục phổ thông) vào chương trình khai giảng.

 

Dự kiến chia cụm thi đua năm học 2016 - 2017

Email In PDF.

Dự kiến chia cụm thi đua năm học 2016 - 2017 các đơn vị xem và cho ý kiến

File đính kèm:
Download this file (Du kien chia cum thi dua.pdf)Du kien chia cum thi dua.pdf[ ]60 Kb
 

Thông báo nhận kết quả phúc khảo tuyển sinh 10

Email In PDF.

Các đơn vị nhận tại Phòng Khảo thí, QLCLGD&CNNN - Sở GD&ĐT

 
Trang 9 của 45

Danh mục

Đăng nhập