Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận mã thi IOE cấp trường, cấp huyện/Thành phố

Email In PDF.

Đề nghị các phòng GD&ĐT, các trường THPT đã đăng ký dự thi IOE cấp trường (THPT) và cấp huyện/thành phố (THCS) đến Phòng GDTrH nhận mã dự thi vào lúc 14 giờ 00 ngày 10/01/2017.

Phòng GDTrH thông báo.

 

Thông báo nhận Quyết định bổ sung kinh phí cấp bù học phí.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc đến Sở GD&ĐT (gặp cô Châu - Phòng Kế hoạch Tài chính) nhận quyết định giao bổ sung kinh phí.

 

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THPT.

Email In PDF.

Đề nghị các trường THPT, TTGDNN-GDTX liên hệ cô Hương - Phòng Khảo thí để nhận bằng Tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016

Thời gian đến hết ngày 09/01/2017

Khi nhận bằng mang theo giấy giới thiệu.

 

Thông báo nhận tiền Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm học 2015-2016.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc cử người đến Sở GD&ĐT nhận tiền KNC Vì sự nghiệp giáo dục năm học 2015-2016. Thời gian nhận từ 26/12 đến 30/12/2016 (liên hệ Cô Loan thủ quỹ)

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí IV/2016

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị, trường học báo cáo công tác xã hội hóa quí IV/2016 về Sở (Phòng KHTC) trước ngày 30/12/2016

 
Trang 8 của 45

Danh mục

Đăng nhập