Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận thư chúc tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre

Email In PDF.

Đề nghị các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở đến Văn phòng Sở nhận thư chúc tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre (từ ngày 11/01/2017 đến 17/01/2017).

 

Thông báo nhận mã thi IOE cấp trường, cấp huyện/Thành phố

Email In PDF.

Đề nghị các phòng GD&ĐT, các trường THPT đã đăng ký dự thi IOE cấp trường (THPT) và cấp huyện/thành phố (THCS) đến Phòng GDTrH nhận mã dự thi vào lúc 14 giờ 00 ngày 10/01/2017.

Phòng GDTrH thông báo.

 

Thông báo nhận Quyết định bổ sung kinh phí cấp bù học phí.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc đến Sở GD&ĐT (gặp cô Châu - Phòng Kế hoạch Tài chính) nhận quyết định giao bổ sung kinh phí.

 

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THPT.

Email In PDF.

Đề nghị các trường THPT, TTGDNN-GDTX liên hệ cô Hương - Phòng Khảo thí để nhận bằng Tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016

Thời gian đến hết ngày 09/01/2017

Khi nhận bằng mang theo giấy giới thiệu.

 

Thông báo nhận tiền Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm học 2015-2016.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc cử người đến Sở GD&ĐT nhận tiền KNC Vì sự nghiệp giáo dục năm học 2015-2016. Thời gian nhận từ 26/12 đến 30/12/2016 (liên hệ Cô Loan thủ quỹ)

 
Trang 8 của 45

Danh mục

Đăng nhập