Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

File kèm theo công văn 200/SGDĐT-GDTrH ngày 8/3/10.

Email In PDF.

Công văn 1013 của Bộ GDDT về cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử

Quyết định số 908 của Bộ GDĐT về việc ban hành thể lệ cuộc thi quốc gia "thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-Learning năm học 2009 - 2010"

 
 

Danh sách học sinh dự phỏng vấn du học Pháp ngày 28/02 và 01/3/2010

Email In PDF.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN DU HỌC PHÁP

LISTE DES CANDIDATS AUX ENTRETIENS

LE 28 FEVRIER 2010

STT

N0

Họ Tên

Nom et prénom

Tỉnh

Province

Ngày sinh

Date de naissance

No identifiant

Trường đăng kí theo nguyện vọng

Universités choisies

Đăng kí phỏng vấn

Horaires d’entretien

Le 28 Février 2010

Matin

Après-midi

1

Ninh Thi Thuy Duong

Tiền Giang

29/1/1992

VN303447

Paris sud 11 , Lyon 2 , Toulouse 1

8h30-9h00

 

2

DO Hue Quoc

(01222444904, 0978466042, 0753827344)

Ben Tre

01/01/1991

 

Bordeaux 1, Toulouse 3, Rennes 1

( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Pass: 123456789)

9h00-9h30

 

3

PHAN Thai Khuong

Tiền Giang

10/9/1992

VN302678

Lyon 1 , Bordeaux 1 , Toulouse 3

9h30-10h00

 

4

NGUYEN LE Thao Nguyen

Tiền Giang

15/2/1992

VN303212

Lyon 2 , Toulouse 1 , Universite d' Angers

10h00-10h30

 

5

PHAM Truong Thuan Nguyen

Tiền Giang

07/05/1992

VN303157

Paris 7 , Lyon 1 , Bordeaux 1

10h30-11h00

 

6

DOAN Cao Sang

Tiền Giang

30/07/1992

VN303285

Paris 6, Paris 7, Lyon 1

11h00-11h30

 

 

 

 

 

 

PAUSE-MIDI

7

TRUYEN Thien Tan Tri Tai

Tiền Giang

1/6/1992

VN303453

Lyon 1 , Universite Aix- marseille II , Universite Clemont - Ferrand I

 

13h30-14h00

8

TRAN Thi Thanh Tuyen

Tiền Giang

03/03/1992

VN303393

Lyon 2 ,Toulouse 1,

Universite de Nantes

 

14h00-14h30

9

NGUYEN Thi Anh Thu

Tiền Giang

6/1/1992

VN303537

Lyon 2 , Universite d'Angers , Universite de Tours Francois- Rabelais .

 

14h30-15h00

10

LA Thuy Vy

Tiền Giang

3/11/1992

VN301026

Lyon 1 , Toulouse 3 , Nice- Sophia Antipolis

 

15h00-15h30

11

CHAU Tran Khanh Dang

Tiền Giang

01/01/1992

VN303307

Lyon 2 , Toulouse 1 , Nice _ Sophia Antipolis

 

15h30-16h00

12

PHAN Ngoc Hien

Bến Tre

 

 

 

 

16h00-16h30

13

NGUYEN Thi Diem An

Bến Tre

28/10/1992

VN303153

Bordeaux IV, Universite de Tours Francois Rabelais, Perpignan

 

16h30-17h00

14

TRAN Tan Thanh An

Bến Tre

03/09/1992

VN303172

Paris XII, Universite de Tours Francois Rabelais, Perpignan

 

17h00-17h30

15

NGUYEN Tan Dat

Bến Tre

29/03/1992

VN302392

Paris-Sud 11, Rennes 1, Reims Champagne-Andennes

 

17h30-18h00

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN DU HỌC PHÁP

LISTE DES CANDIDATS AUX ENTRETIENS

LE 01 MARS 2010

 

STT

N0

Họ Tên

Nom et prénom

Tỉnh

Province

Ngày sinh

Date de naissance

No identifiant

Trường đăng kí theo nguyện vọng

Universités choisies

Đăng kí phỏng vấn

Horaires d’entretien

Le 01 mars 2010

Matin

Après-midi

1

1

TRAN Nu Anh Hong

Bến Tre

13/03/1992

VN303175

Bordeaux IV, Universite de Tours Francois Rabelais, Perpignan

8h30 -9h00

 

2

NGUYEN Quang Huy

Bến Tre

05/01/1992

VN303176

Bordeaux IV, Universite de Tours Francois Rabelais, Perpignan

9h00-9h30

 

3

QUACH Ngoc Huyen

Bến Tre

23/01/1992

VN303181

Universite de Tours Francois Rabelais, Nancy, Perpignan

9h30 – 10h00

 

4

LAM Anh Khoa

Bến Tre

03/09/1992

VN303147

Universite de Tours Francois Rabelais, Bordeaux IV, Perpignan

10h00 – 10h30

 

5

HO Thi Pha Le

Bến Tre

26/01/1992

VN303191

Montpellier, Universite de Tours Francois Rabelais, Perpignan

10h30 – 11h00

 

6

TRUONG Thi Huynh Mai

Bến Tre

08/08/1992

VN303133

Bordeaux IV, Aix-Marseille II, Poitiers

11h00 – 11h30

 

 

 

 

 

 

PAUSE-MIDI

7

LUONG Ngoc Vinh Nhan

Bến Tre

07/04/1992

VN303174

Bordeaux IV, Universite de Tours Francois Rabelais, Perpignan

 

13h30 – 14h00

8

NGUYEN Huynh Phat

Bến Tre

19/05/1992

VN303140

Bordeaux IV, Grenoble, Universite de Tours Francois Rabelais

 

14h00 – 14h30

9

NGO HUYNH Truc Phuong

Bến Tre

06/03/1992

VN303166

Universite de Tours Francois Rabelais, Aix-Marseille II, Bordeaux IV

 

14h30 – 15h00

10

NGUYEN Thi Dieu Tam

Bến Tre

25/03/1992

VN303145

Bordeaux III, Montpellier, Grenoble

 

15h00 – 15h30

11

NGUYEN Duc Tri

Bến Tre

18/02/1992

VN303173

Bordeaux IV, Universite de Tours Francois Rabelais, Perpignan

 

15h30 – 16h00

 

 

Thông báo nhận chi phí trợ cấp Thạc sĩ

Email In PDF.

Phòng KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo

A. Các trường THPT sau đây đến Sở GD&ĐT nhận chi phí trợ cấp học thạc sĩ:

Hạn chót sáng thứ 6 (05/02/2010).

Danh Sách

1. Chuyên Bến Tre

2. THPT Võ Trường Toản

3. THPT Lạc Long Quân

4. THPT Bình Đại A

5. THPT Đoàn Thị Điểm

6. THPT Châu Thành B

7. THPT Phan Văn Trị

8. THPT Nguyễn Thị Định

9. THPT Phan Thanh Giản

10. THPT Nguyễn Đình Chiểu

11. THPT Phan Ngọc Tòng

12. THPT Nguyễn Thị Minh Khai

13. THPT An Thới

14. THPT Lê Quí Đôn

B. Năm 2010, theo yêu cầu của kho bạc Nhà nước, thời gian nộp chứng từ thanh toán chi phí trợ cấp thạc sĩ không được quá 1 tháng kể từ ngày kết thúc đợt học.

 

 

 

 

 

Thông báo nhận phần thưởng thi giải toán máy tính cầm tay cấp tỉnh

Email In PDF.

Phòng Khảo thí và QLCLGD mời các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT có học sinh đạt giải Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, cử cán bộ đến Phòng Khảo thí nhận phần thưởng cho học sinh.

Thời han cuối đến ngày 05/02/2010.

 
Trang 45 của 47

Danh mục

Đăng nhập