Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí III/2018

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị hoàn thành báo cáo công tác xã hội hóa quí III/2018 gửi về Phòng KHTC (đ/c Võ Văn Nhiên) trước ngày 05/10/2018

 

Nhắc nhở nộp tiền mua phôi bằng tốt nghiệp

Email In PDF.

Đề nghị các trường THPT, các TTGDNN-GDTX chưa nộp tiền mua phôi bằng tốt nghiệp khẩn trương chuyển tiền về Sở GD&ĐT trước ngày 21/9/2018

Số tài khoản: 3713.0.104.1767.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre

 

Thông báo lịch tập huấn theo KH 1492/KH-SGD&ĐT

Email In PDF.

Buổi sáng: tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh

Buổi chiều: tập huấn kỹ năng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ

Thời gian và địa điểm theo Kế hoạch 1492.

 

Nhắc nhở nộp báo cáo thống kê Tốt nghiệp năm 2018

Email In PDF.

Nhắc nhở nộp báo cáo thống kê Tốt nghiệp năm 2018

Hiện nay đã có kết quả thi TNTHPT quốc gia năm học 2017 - 2018

Bộ phận Thống kê Sở đề nghị các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố nhập số liệu học sinh tốt nghiệp lên hệ thống Online và gửi về Bộ phận Thống kê Sở.

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí II/2018

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hội hóa quí II/2018 về Phòng KHTC (đ/c Võ Văn Nhiên) trước ngày 10/7/2018

 
Trang 4 của 47

Danh mục

Đăng nhập