Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí III/2020

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí III/2020 về Phòng KHTC (đ/c Nhiên) trước ngày 10/10/2020.

 

Thông báo về việc báo cáo thống kê

Email In PDF.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở, các TTGDNN-GDTX, trường PT Hermann Gmeiner, trường Năng khiếu TDTT

Hiện tại, phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành http://csdl.moet.gov.vn đã mở, đề nghị các đơn vị báo cáo thống kê tốt nghiệp THPT, hạn chót ngày 24/9/2020.

 

Thông báo nhận Giấy khen học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2019-2020.

Email In PDF.

Đề nghị các trường THPT liên hệ Phòng Khảo thí để nhận Giấy khen học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2019-2020.

 

Nhắc nhở thực hiện CV 1268/KT,QLCLGD&CNTT ngày 26/6/2020

Email In PDF.

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các trường Trung học phổ thông thực hiện báo cáo theo hướng dẫn tại công văn 1268/KT,QLCLGD&CNTT ngày 26/6/2020 về việc báo cáo tổng tổng kết thực hiện Kế hoạch 1970/KH-UBND ngày 11/5/2017 đúng thời gian quy định

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí II/2020

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí II/2020 về Phòng Kế hoạch-Tài chính (đ/c Nhiên) trước ngày 10/7/2020.

 
Trang 1 của 47

Danh mục

Đăng nhập