Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận Giấy khen học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2019-2020.

Email In PDF.

Đề nghị các trường THPT liên hệ Phòng Khảo thí để nhận Giấy khen học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2019-2020.

 

Nhắc nhở thực hiện CV 1268/KT,QLCLGD&CNTT ngày 26/6/2020

Email In PDF.

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các trường Trung học phổ thông thực hiện báo cáo theo hướng dẫn tại công văn 1268/KT,QLCLGD&CNTT ngày 26/6/2020 về việc báo cáo tổng tổng kết thực hiện Kế hoạch 1970/KH-UBND ngày 11/5/2017 đúng thời gian quy định

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí II/2020

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí II/2020 về Phòng Kế hoạch-Tài chính (đ/c Nhiên) trước ngày 10/7/2020.

 

Thông báo nhận Giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12

Email In PDF.

Đề nghị các trường THPT liên hệ Phòng Khảo thí để nhận Giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2019-2020.

Thời gian: 17-19/6/2020.

 

Tiếp tục thực hiện CV 511/SGD&ĐT-TTr ngày 19/3/2020

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị tiếp tục báo cáo theo yêu cầu công văn số 511/SGD&ĐT-TTr ngày 19/3/2020 gửi về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra Sở) chậm nhất ngày 30/5/2020.

 
Trang 1 của 47

Danh mục

Đăng nhập