Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

HỌC BỔNG TÀI NĂNG BỈ

Email In PDF.

Học bổng dành cho những ứng viên có mong muốn theo học các khoá đào tạo chuyên sâu, hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành tại các trường Đại học của Wallonie - Bruxelles hoặc tại các trường được Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ tài trợ.

Chương trình học bổng IN.WBI hoàn toàn phù hợp với các ứng viên Việt Nam.

Chương trình học bổng IN.WBI dành cho người nước ngoài, đã có bằng thạc sĩ II hoặc có bằng tương đương bậc học này, hoặc đạt học vị tiến sĩ do một trường đại học nước ngoài cấp và được các cấp có thẩm quyền của Wallonie - Bruxelles công nhận tương đương với trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Wallonie - Bruxelles.

Chương trình này dành cho những ứng viên có mong muốn theo học các khoá đào tạo chuyên sâu, hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành tại các trường Đại học của Wallonie – Bruxelles hoặc tại các trường được Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ tài trợ. Như vậy, chương trình học bổng IN.WBI hoàn toàn phù hợp với các ứng viên Việt Nam.

Yêu cầu chính về ứng viên

Là người có bằng thạc sĩ II hoặc có bằng tương đương bậc học này và/hoặc có bằng tiến sĩ do một trường đại học nước ngoài cấp và bằng thạc sĩ đó phải được các cấp có thẩm quyền của Wallonie - Bruxelles công nhận tương đương với trình độ thạc sĩ II của Bỉ.

Đồng thời, bằng thạc sĩ đó phải có đủ điều kiện cho phép người được cấp bằng theo học tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại một trường Đại học của Wallonie hoặc của Bruxelles

Các loại hình học bổng

- Cấp học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ thời hạn tối thiểu là một năm và được gia hạn tối đa là hai lần;

- Cấp học bổng nghiên cứu ngắn hạn từ 1 tháng đến 3 tháng dành cho trình độ tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ; học bổng này không bao gồm các chi phí nghiên cứu thực địa của các ứng viên

Lĩnh vực

Các lĩnh vực ưu tiên là những lĩnh vực thuộc kế hoạch MARSHALL của Vùng Wallonie: Vận tải và lo-gis-tic, Cơ khí, Khoa học đời sống, Nông nghiệp -công nghiệp, Hàng không – vũ trụ. Tất cả các lĩnh vực khác thuộc khoa học nhân văn, khoa học cơ bản hoặc khoa học ứng dụng, đều có thể được xem xét.

Lưu ý quan trọng: Khi nộp hồ sơ xin học bổng, ứng viên cần phải nộp giấy chứng nhận đồng ý tiếp nhận ứng viên của trường đại học/cơ quan nghiên cứu của Wallonie - Bruxelles.

Thời hạn nộp hồ sơ là:

- Đối với học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ thời hạn tối thiểu một năm : ngày 01 tháng 3 năm 2010 đối với niên học 2010 - 2011 và ngày 01 tháng 3 năm 2011 đối với niên học 2011 - 2012.

- Đối với học bổng nghiên cứu: nhận hồ sơ 3 lần một năm. Các thời hạn nộp sắp tới là:

+ Đối với thời gian học tập giữa tháng 6 và tháng 9 năm 2010: nộp hồ sơ trước ngày 01/02/2010

+ Đối với thời gian học tập dự kiến giữa tháng 10 năm 2010 và tháng 1 năm 2011: nộp hồ sơ trước ngày 1/5/2010

+ Đối với thời gian học tập giữa tháng 2 và tháng 5 năm 2011: nộp hồ sơ trước ngày 01/10/2010

Để nhận được “Mẫu đơn xin cấp học bổng” và tài liệu cần thiết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh xem chi tiết tại http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132990_media&userid=&lang=ln1&rubr=bourse+bourses

Hồ sơ hoàn chỉnh của các ứng viên xin gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ: Wallonie – Bruxelles International - Service des Bourses d’excellence A l’attention de M. Eric VANDELOOK 2, place Sainctelette à 1080 Bruxelles - Belgique Hoặc qua thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Được biết, bắt đầu Từ năm 2008-2009, trong khuôn khổ thúc đẩy việc đưa/đón sinh viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, Wallonie – Bruxelles International (WBI - Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Wallonie - Bruxelles (Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ và Vùng Wallonie) thành lập chương trình cấp học bổng mới: học bổng tài năng IN.WBI.

(Tin từ báo Dân Trí)

 

 

Danh mục

Đăng nhập