Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Triển khai đồng bộ 9 giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Email In PDF.

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT cho biết, việc triển khai đồng bộ 9 giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT trong năm 2010 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp.

Sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trong năm 2010. Ảnh: N.N
Sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trong năm 2010. Ảnh: N.N

Trước hết là duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và chống mù chữ, phấn đấu đạt mục tiêu phổ cập giáo dục THCS đúng kế hoạch vào cuối năm 2010.

Triển khai chủ động, sáng tạo sự phối hợp giữa ngành GD&ĐT, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội khuyến học để mỗi gia đình và toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến việc học tập của các em; thực hiện cho được yêu cầu “3 đủ”, từng bước thực hiện yêu cầu “3 biết”; thực hiện việc bàn giao học sinh giữa tiểu học và THCS, khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh đầu năm học và kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu từ đầu năm học.

Tiếp tục tổ chức tọa đàm, giới thiệu điển hình đổi mới phương pháp dạy học ở các trường và các tỉnh. Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy.

Tiếp tục xây dựng thư viện câu hỏi kiểm tra, bài tập các môn học để giáo viên, học sinh tham khảo, sử dụng trong dạy học, tự kiểm tra, đánh giá.

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học ở từng cấp học. Các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ SP xây dựng nguồn học liệu mở hỗ trợ giảng dạy và học tập các môn Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đưa lên website của các Sở và Bộ GD&ĐT để giáo viên, học sinh cả nước tham khảo. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng; tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử.

Vận động trong ngành GD, trong vòng 2 năm (bắt đầu từ năm học 2009-2010), chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua đọc – chép ở THCS và THPT. Mỗi giáo viên, cán bộ QLGD thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học; mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở giáo dục. Xây dựng danh mục các đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục của Bộ GD&ĐT và các tỉnh.

Nâng cao năng lực các phòng khảo thí và quản lý chất lượng ở các Sở GD&ĐT; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Triển khai công tác đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông và TCCN, trong đó có các trường ngoài công lập, các trường do nước ngoài đầu tư hoặc đào tạo theo chương trình nước ngoài. Xây dựng chuẩn và chuẩn bị các điều kiện để đánh giá các trường mầm non. Triển khai các chuẩn bị cho Việt Nam tham gia chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh quốc tế (PISA).

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ đào tạo theo nhu cầu xã hội ở các trường TCCN, thực hiện nghiêm túc 3 công khai và tăng cường công tác quản lý của các Sở GD&ĐT đối với các trường TCCN.

Nguồn GD&TĐ online (Hiếu Nguyễn)