Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo nhận Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020

Email In PDF.

Các trường nhận Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại Phòng Khảo thí - Sở GD&ĐT