Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Nhận bằng khen nằm học 2017 - 2018

Email In PDF.

Các đơn vị trực thuộc Sở liên hệ Văn phòng Sở nhận Bằng khen năm học 2017- 2018 (Quyết định xem tại mục TĐKT)

Kinh phí khen thưởng chuyển khoản vào tài khoản của đơn vị.

 

Danh mục

Đăng nhập